'Superduif' wordt tweede man Arbeidspartij Israel

TEL AVIV, 26 MAART. De Israelische minister van toerisme Uzi Bar-Am heeft volgens de voorlopige uitslag de voorverkiezingen voor de samenstelling van de kandidatenlijst van de Arbeidspartij voor de komende algemene verkiezingen verrassend gewonnen.

Premier Shimon Peres deed niet mee aan de voorverkiezingen omdat zijn positie als lijsttrekker reglementair is verzekerd.

De superduif Bar-Am, die met de regelmaat van de klok zegt voorstander te zijn van een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israel, liet ex-opperbevelhebber en minister van buitenlandse zaken Ehud Barak achter zich. Barak neemt ten aanzien van de Palestijnse kwestie een harder standpunt in.

Op basis van opiniepeilingen was voorspeld dat de strijd zou gaan tussen minister Chaim Ramon, ook een leidende duif, en Barak. Ramon is op de zevende plaats geëindigd.

De sterke opkomst van Bar-Am heeft de partijtop verrast. Onmiddellijk na zijn zege zei Bar-Am over vier jaar te zullen dingen naar het leiderschap van de Arbeidspartij, indien dan de nu 72-jarige Peres zich niet opnieuw kandidaat stelt.

Met op de achtergrond de verkiezingsleus van de Arbeidspartij, 'een sterk Israel met Peres', lanceerde de premier gisteravond in de congreszaal in Tel Aviv de verkiezingscampagne met de belofte dat binnen vier jaar de terreuracties van de moslim-fundamentalistische organisaties Hamas en de Islamitische Jihad zullen worden overwonnen. Hij sprak opnieuw zijn geloof uit in een “nieuw Midden-Oosten” en schetste in een paar zinnen het beeld van een welvarend Israel waarvan het Bruto Nationaal Produkt naar zijn zeggen dat van Engeland en Frankrijk zal voorbij streven.

Tijdens een tv-vraaggesprek verstarde gisteravond de uitdrukking op zijn gezicht toen hem werd gevraagd of hij voor een aanslag op zijn leven vreesde. Hij beaamde dat er nog steeds groepen in de Israelische maatschappij zijn die hem uit de weg willen ruimen, maar inlichtingen over de dreigementen zelf en de aard van de groepen die het op zijn leven hebben gemunt wilde hij niet geven.

Tijdens het vraaggesprek in een geïmproviseerde studio in de congreszaal stonden veiligheidsagenten rond Peres. De zaal werd hermetisch gesloten toen hij binnenkwam. Zelfs zakken met stembiljetten werden om veiligheidsredenen niet tot de zaal toegelaten. De veiligheidsagenten die Peres omringden gaven hem vrijwel geen gelegenheid rechtstreeks contact met de leden van de Arbeidspartij te leggen die naar de grote congreszaal waren gekomen om bij wijze van een vrolijke happening de eerste voorverkiezingen voor de samenstelling van de kandidatenlijst voor de Knesset te vieren.

Vandaag houdt de oppositionele Likud-partij haar voorverkiezingen. Deze partij heeft de leus 'Vrede met Likud' als verkiezingsthema gekozen.

Israelische politieke commentatoren wijzen erop dat het woord vrede na de recente Hamas-terreur uit de slagzin van de Arbeidspartij is verdwenen, waarvoor het woord 'sterk' in de plaats is gekomen. Likud koerst met zijn verkiezingsleus volgens deze commentatoren duidelijk op het centrum van de Israelische politiek.