PvdA wil minima compenseren voor eigen bijdragen

DEN HAAG, 26 MAART. De PvdA gaat alleen akkoord met het invoeren van eigen bijdragen voor ziekenfondspatiënten als er “spijkerharde garanties” komen dat de mensen met de laagste inkomens en chronisch zieken volledig worden gecompenseerd. Dit zei fractieleider Wallage gisteren in een door de PvdA georganiseerd debat over 'gepaste zorg'. Daarnaast moet het kabinet volgens de PvdA-fractie zo snel mogelijk maatregelen nemen om verspillingen in de gezondheidszorg tegen te gaan.

De ruim negen miljoen ziekenfondspatiënten moeten volgens de kabinetsplannen vanaf 1 januari 1997 een eigen bijdrage betalen als ze gebruik maken van de gezondheidszorg. Het kabinet bereikte begin maart goeddeels een akkoord over de invoering van een eigen bijdrage van maximaal tweehonderd gulden per jaar. Voor de huisarts zal niet betaald hoeven te worden. Vanaf 1998 zal een inkomensafhankelijke bijdrage moeten gelden, inclusief een bedrag voor de huisarts. De regeringsfracties, PvdA, VVD en D66, gaan echter nog niet akkoord met deze voorstellen.

De uitwerking van de kabinetsplannen voor de eigen bijdragen stuit onder meer op technische problemen. De definitie van chronisch ziek is niet duidelijk. Ook is nog onduidelijk hoe minima en chronisch zieken gecompenseerd moeten worden. Minister Borst onderhandelt met verzekeraars over een mogelijkheid de ziekenfondspremie te verlagen.

“Chronisch ziek is een uitermate vaag begrip. Als we daar niet uitkomen moeten we misschien een ander systeem bedenken”, zei de volksgezondheidsspecialist van de PvdA-fractie, Oudkerk. De PvdA vindt dat de invoering van eigen bijdragen niet los kan worden gezien van plannen om verspillingen in de zorg tegen te gaan. “Het is toch niet sociaal dat apothekers allerlei kortingen en bonussen krijgen en dan de burger laten betalen? Maar we zullen niet weglopen van de gemaakte afspraken”, aldus Oudkerk.

D66 wil chronisch zieken en minima ook volledig compenseren, maar Kamerlid Van Boxtel vindt het gerechtvaardigd ook een bijdrage van patiënten te verlangen om de stijgende kosten in de zorg te beheersen. “Ik laat minister Borst niet met een gat van 900 miljoen gulden zitten”, aldus Van Boxtel. Eerst de verspillingen tegenaan alvorens eigen bijdragen in te voeren noemde Van Boxtel gisteren “een reis door het heelal”.

De fracties van VVD en CDA vinden dat er op korte termijn een besluit moet worden genomen over de invoering van eigen bijdragen. Volgens Kamerlid Van Blerck (VVD) is niet duidelijk wie er wel of niet chronisch ziek zijn. “De PvdA zal daar wel meer mensen onder rekenen dan wij. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat 900 miljoen gulden bespaard wordt op de collectieve lasten”, aldus Van Blerck desgevraagd.

Kamerlid Lansink (CDA) is voorstander van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage met een klein percentage voor de huisarts. “Mensen mogen best zelf een beetje verantwoordelijk worden gesteld voor de groeiende uitgaven in de zorg. We hebben geen tijd voor experimenten, er moet een besluit komen”, aldus Lansink.