Peper wenst groter college en behoud van CDA-wethouder Smit

ROTTERDAM, 26 MAART. Burgemeester Peper van Rotterdam wil het college van B en W uitbreiden tot acht wethouders. Daarbij wil hij een laatste poging doen havenwethouder R. Smit, die op 22 februari aangaf af te treden, voor het college te behouden.

Peper schrijft dit in een brief aan de vijf partijen in het college, die nog onderhandelen over een nieuw program-akkoord om de al meer dan een maand durende politieke crisis in Rotterdam te bezweren. Ook als Smit terugkeert in het nieuwe college, wil Peper het aantal wethouders uitbreiden van zes tot acht. De twee extra wethouders moeten worden geleverd door de VVD en D66.

In zijn brief schrijft Peper dat het onderlinge vertrouwen in de raad zich “iets te veel in een te schriele, soms rafelige gedaante vertoont”. Hij verheelt niet dat het collegiaal bestuur binnen B en W “aan een zekere ondervoeding lijdt”. Dat komt deels door de te grote werkdruk voor de zes zittende wethouders, waardoor het college slechts 6,5 uur per week vergadert. Maar ook de “nog niet eerder vertoonde verscheidenheid aan werkervaringen en bestuursstijlen” zou het collegiaal bestuur onder verdere druk zetten. Peper beveelt daarom “enkele nieuwe spelers in het veld” aan om “de 'chemie' van het college” te verbeteren.

Peper stelt, volgens zijn brief, in overleg met de fractievoorzitters raadslid Teenstra van de VVD voor, aan wie de PvdA-wethouder Kombrink de portefeuille kunstzaken moet afstaan. De tweede kandidaat zou D66-fractieleider Ravenstein zijn, die onder meer buitenruimte, openbare werken en bestuurlijke vernieuwing moet krijgen. Indien Smit niet terugkeert, zou voor het CDA zou raadslid Van der Tak onder meer financiën, deelgemeenten, drugsbeleid, maatschappelijke dienstverlening en ziekenhuizen krijgen. De haven zou moeten toevallen aan VVD-wethouder Van den Muijsenberg.

Burgemeester Peper erkent dat de keuze voor acht wethouders “niet bestand is tegen de logica van de politieke rekenkunde”. VVD, D66 en CDA hebben slechts de helft van de zetels van de PvdA en tweemaal zoveel als GroenLinks. Toch krijgen Groen Links en CDA in zijn voorstel één wethouder en VVD, D66 en PvdA ieder twee. “Wat nu echter aan de orde is, is de bereidheid eigen inzichten, eigen gevoelens en eigen ambities ondergeschikt te maken aan het belang van de stad”, zo schrijft Peper.

De coalitiepartijen beraden zich nog over het voorstel van Peper.