Parijs halveert groeiprognose voor dit jaar

PARIJS, 26 MAART. De economische groei in Frankrijk komt in 1996 uit op 1,3 procent in plaats van de 2,8 procent die in oktober nog werd verwacht. Ondanks een opleving in januari en februari laat de mini-recessie van vorig najaar stevige sporen na.

Voor 1997 hoopt Parijs weer op 2,8 procent groei. Voor de Franse regering, die deze neerwaartse bijstelling van de groei-verwachting gisteren bekendmaakte, is de terughoudendheid van de Franse consument slecht nieuws. Haar politiek van tekort-reductie gecombineerd met behoedzame maatregelen ter bevordering van de bedrijvigheid en de kooplust van het publiek heeft maar beperkt succes.

De verwachte groei van het aantal banen valt dientengevolge tegen. Van 290.000 nieuwe banen in 1996, waar men vorige herfst op hoopte, blijven er maar 15.000 over (1995: 142.000). Eind dit jaar zullen er naar schatting 100.000 meer mensen zonder werk zijn. Daar staat tegenover dat de hervonden groei in 1997 voor 215.000 nieuwe banen moet zorgen.

De terughoudendheid van het Franse koperspubliek komt niet voort uit algemene armoede. Ssinds vorig jaar, met het duidelijk slechter worden van het werkgelegenheidsklimaat, zijn meer Fransen gaan oppotten. De spaarquote is opgelopen tot 14,2 procent, wat gezien de krimpende rente niet veel oplevert. De regering zou graag zien dat dit spaargeld in omloop werd gebracht, maar slaagt er nauwelijks in de Fransen daartoe aan te zetten.

De regering heeft het mede aan haar eigen beleid te danken dat de groei van de koopkracht beperkt blijft tot 0,8 procent, tegen 2,9 procent vorig jaar. De lastendruk is door diverse maatregelen van de regering-Juppé opgelopen tot 45 procent van het bruto binnenlands produkt, een Frans record. In 1997 wil men de druk van premies en belastingen gelijk houden; in 1995 bedroeg de druk nog 44,1 procent.

Bijzondere oorzaken noemt minister van financiën Arthuis niet voor de tegenvallende ontwikkelingen. De groei in Duitsland, belangrijkste handelspartner, blijft steken op 1,3 procent. De stakingen bij overheid en publieke diensten van november en december hebben zowel de omzet als het vertrouwen in de Franse economie aangetast. De wens van de Franse regering tijdig te voldoen aan de criteria voor toetreding tot de economische en monetaire unie beperken de speelruimte voor stimulerend beleid. Vandaar dat president Chirac in zijn Europees manifest, gisteren gepubliceerd in het dagblad Libération, aandrong op het snel in uitvoering nemen van de in 1994 afgesproken grote Europese infrastructurele werken.

    • Marc Chavannes