Ouderschap

HET HOMOHUWELIJK blijft tot het laatst spannend. Er tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor openstelling van het burgerlijk huwelijk, maar erg royaal lijkt deze niet te zijn en de ingediende motie voorziet in nader onderzoek - dus in elk geval een vertragingselement. Het kabinet wil er niet aan en houdt het bij het creëren van een alternatieve huwelijksvorm, de registratie.

Wat is er eigenlijk tegen complete gelijkstelling van verschillende leefvormen? De aangevoerde bezwaren zijn vooral van praktische aard en niet zozeer van principiële. Met invoering van het homohuwelijk is Nederland internationaal een buitenbeentje, alsof we daar op dit moment behoefte aan hebben. Adoptie van buitenlandse kinderen wordt bovendien ernstig bemoeilijkt; en het gros van de Nederlandse adoptiekinderen is afkomstig uit het buitenland. De kinderen - juridisch gezegd: de betekenis van het huwelijk voor het afstammingsrecht - zijn het grote knelpunt. Staatssecretaris Schmitz (Justitie) weigert het uitgangspunt van het biologische ouderschap los te laten. Het valt moeilijk te ontkennen dat dit een relevante grond voor onderscheid is. De betekenis van de bloedverwantschap blijkt pijnlijk duidelijk uit de identiteitsproblemen van té veel adoptiekinderen of donorkinderen. Ook sociaal is het traditionele huwelijk nog steeds een niet te negeren norm. Alternatieve leefvormen zijn ingeburgerd maar vormen nog altijd een kleine minderheid. De aantallen gehuwde en ongehuwde paren met kinderen verhouden zich volgens opgave van het CBS als 20:1.

De opwinding over het homohuwelijk dreigt uit het oog te doen verliezen dat de voorgestelde registratie een serieus alternatief vormt. Het vorige kabinet dacht registratie vooral toe aan personen met het een of andere huwelijksbeletsel, een boterbriefje tweede klas zogezegd. Schmitz opent registratie ook voor partners die een regulier huwelijk zouden kunnen sluiten.

Dit illustreert dat zij het beginsel van gelijke behandeling wel degelijk serieus neemt, zoals het hoort. Het grote inhoudelijke verschil blijft het ouderschap. Er is geen reden het traditionele huwelijk te idealiseren. Iedere vorm van opvoeding eist slachtoffers, zegt men wel. Maar de waarschuwing van Schmitz dat het homohuwelijk een sterker sociaal draagvlak vergt is allesbehalve het 'achterhoedegevecht' dat sommigen er van willen maken.