Oude top Borsumij voor rechter

ROTTERDAM, 26 MAART.De curator van het computerhandelsbedrijf Manudax daagt twee voormalige bestuurders van het handelshuis Borsumij Wehry voor de rechter wegens wanbeleid. Het tekort in de boedel van Manudax, tot medio 1994 een dochter van Borsumij Wehry, bedraagt ongeveer 9 miljoen gulden.

Manudax-curator mr. E. Bogaerts wil dat verhalen op tien personen en vier vennootschappen, waaronder het handelshuis Hagemeyer, dat vorig jaar Borsumij Wehry overnam. Tot de personen die gedagvaard worden zijn voormalig bestuurders J. Noordam en A. van der Graaf. Dat heeft een woordvoerster van Bogaerts vanochtend bevestigd. Vorig jaar stelde een groep van schuldeisers de voormalige bestuurstop van Borsumij Wehry ook al aansprakelijk voor hun verlies bij de ondergang van Manudax.

Manudax ging in 1994 op de fles toen eigenaar Borsumij Wehry de financiering van de dochter staakte. Na een onderzoek vorig jaar naar het faillissement concludeerde Bogaerts dat er mogelijkheden waren om de voormalige bestuurstop van Borsumij, die bij Manudax commissariaten bekleedde, aansprakelijk te stellen. Pogingen om tot een schikking te komen sprongen toen af.

Het is ongebruikelijk dat bestuurders van een houdstermaatschappij zoals Borsumij Wehry worden vervolgd wegens het faillissement van een dochteronderneming. Na de overname van Borsumij Wehry door Hagemeyer eind vorig jaar werden Noordam en Van der Graaf adviseurs bij Hagemeyer in afwachting van de afloop van een onderzoek naar mogelijke effectenhandel met voorkennis, die verder los stond van de Manudax-affaire. In deze zaak worden zij niet vervolgd.

Bij zijn onderzoek heeft Bogaerts onder meer ontdekt dat het bedrijf geen recente jaarrekening had gedeponeerd. Dat leidt ertoe dat de bewijslast wordt omgekeerd en dat de bestuurders en commissarissen van Manudax moeten aantonen dat dit geen rol heeft gespeeld in het faillissement.