Medische ethiek

Zonder enige reserve worden met betrekking tot wachtlijsten voor operaties, voorstellen gedaan om mensen met een baan voorrang te geven op mensen zonder baan, echter met de restrictie van minister Borst dat mensen zonder baan hier geen nadeel van mogen ondervinden (NRC HANDELSBLAD, 13 maart). Ik moet de eerste medicus nog tegenkomen die deze tegenstrijdige gedachte denkt te kunnen realiseren.

Het is de politiek die een dusdanige prioriteitenstelling hanteert, dat de gezondheidszorg budgettair onder druk komt te staan en vervolgens mogen de medici beslissen wie wel en wie niet geholpen wordt. Dat is een discussie waar medici zich principieel niet in zouden moeten mengen. De politiek stelt budgetten vast. Laat de politici dan ook maar kiezen wie wel en wie niet mag worden geopereerd.

Regeerakkoorden dicteren het stemgedrag van de volksvertegenwoordiging. Kamerleden waaronder huisarts Rob Oudkerk (PvdA) verklaren openlijk moeite te hebben met de gekozen wegen. Het belang van het behoud van de coalitie staat blijkbaar boven principes, ideologie en dus ook boven de medische ethiek.

Laten we elkaar niets wijs maken. In de gezondheidszorg is de medische ethiek en de beschaving anno 1996 een afgeleide geworden van de ethiek van het behoud van coalities en de ethiek van de marktwerking. Een beklemmende realiteit!

    • J.M. Beekman