Lager aantal vliegroutes bij Schiphol geadviseerd

AMSTERDAM, 26 MAART. Het aantal uitvliegroutes bij Schiphol moet worden teruggebracht van 85 naar 50, waardoor de geluidsoverlast in het gebied zal afnemen. Dat heeft de Commissie Geluidhinder Schiphol gisteren geadviseerd aan minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat). Zij zal in juli een aanwijzing geven over de nieuwe uitvliegroutes voor de huidige vier startbanen van de luchthaven. Bovendien zal in die aanwijzing, zo wordt verwacht, een sanctie worden vastgelegd voor luchtvaartmaatschappijen die herhaaldelijk buiten de routes vliegen en zo meer overlast veroorzaken.

De klachtencommissie baseert haar advies op berekeningen van de Rijksluchtvaartdienst. De NV Luchthaven Schiphol is enthousiast over het voorstel, aldus een woordvoerder. Voor Schiphol is vooral de betere vliegbaarheid van de voorgestelde routes belangrijk.

De aan- en uitvliegroutes die nu aan de minister zijn voorgelegd, waaieren op grotere afstand van de startbanen uit. De scherpe bochten in een deel van de huidige vliegcorridors bij Schiphol maken het voor sommige vliegtuigen onmogelijk zich aan de voorgeschreven route te houden. Zo overschrijden zij noodgedwongen de normen en veroorzaken meer lawaai.

Zowel de luchtvaartinspectie als de directie van Schiphol houdt bij welke vliegtuigmaatschappijen de meeste geluidshinder veroorzaken. De maatschappijen worden op die manier “bewust gemaakt van de overlast die zij op de grond veroorzaken”, aldus de woordvoerder van Schiphol.

Met name Amsterdam-Zuidoost, Aalsmeer, Haarlem, Hoofddorp en Nieuw-Vennep zullen profijt hebben van de voorgestelde nieuwe routes. In De Kwakel, Uithoorn-Zuidwest, en plaatselijk in Amsterdam-West en Buitenveldert zal de geluidshinder juist toenemen. Per saldo neemt de hinder in de zogeheten 35 Ke-zone (ernstige geluidsoverlast) maar weinig af. In ongeveer honderd huizen zal er iets van te merken zijn, aldus een woordvoerder van Schiphol.