'Laat O-Europa buiten militaire structuur Navo'

OSLO, 26 MAART. De Russische president, Boris Jeltsin, heeft gisteren op de eerste dag van een staatsbezoek aan Noorwegen gezegd dat Moskou mogelijk met de uitbreiding van de NAVO akkoord gaat als de nieuwe Oosteuropese leden van de NAVO buiten de militaire organisatie van het bondgenootschap blijven.

Jeltsin verwees gisteren bij de beantwoording van vragen over de Russische bezwaren tegen de uitbreiding van de NAVO naar Frankrijk, dat wel deel uitmaakt van de politieke structuur van het bondgenootschap, maar dat zich in 1966 terugtrok uit de militaire organisatie. “Ik zou willen voorstellen dat [de nieuwe Oosteuropese NAVO-leden] het Franse voorbeeld volgen”, zo zei Jeltsin. Frankrijk heeft overigens in december vorig jaar besloten weer nauwer te gaan samenwerken met de militaire structuur van de NAVO.

De Russische president zei zijn voorstel vandaag te willen bespreken met de Noorse premier, Gro Harlem Brundtland. Noorwegen is het enige NAVO-lid dat een gemeenschappelijke grens met Rusland heeft. Al voor zijn vertrek naar Oslo zei Jeltsin in de Noorse hoofdstad te willen praten over de plannen voor de uitbreiding van de NAVO en over de regelmatige oefeningen van NAVO-troepen in Finnmark, de regio in het noorden die aan Rusland grenst. Afgelopen vrijdag werden NAVO-oefeningen in Finnmark afgesloten. Jeltsin zei er bij Oslo op te willen aandringen, af te zien van de legering van NAVO-troepen op Noors grondgebied.

Jeltsin zei gisteren in Oslo verder dat de communisten in Rusland niet aan de macht zullen komen en dat buitenlandse investeerders gerust kunnen zijn dat de markthervormingen zullen worden voortgezet. “Wees niet bang voor de communistische presidentskandidaten die roepen dat ze aan de macht komen en zeggen dat er geen privatisering maar juist een volledige nationalisatie komt”, aldus Jeltsin. (Reuter)