Huishoudelijke hulp

Als het voorstel van professor Stevens (NRC HANDELSBLAD, 13 maart) om de huishoudelijke hulp aftrekbaar te maken van de inkomensbelasting zou worden overgenomen, zou dat een ramp zijn voor moeders met kleine kinderen en voor oude mensen aan wie nu verteld wordt dat ze beter 'zo lang mogelijk in de eigen woning' kunnen blijven.

In dit geval zijn het namelijk niet de werkgeefsters, die zich in het 'zwarte circuit' bevinden. Die hoeven geen werknemerspremies te betalen als ze een huishoudelijke hulp voor minder dan twee dagdelen in dienst hebben. En als ze aan één niet voldoende hulp hebben kunnen ze een tweede of een derde kracht aannemen onder dezelfde voorwaarden.

Maar de huishoudelijke hulp, die bij meer dan één gezin werkt - en dat komt veel voor - komt al gauw aan een inkomen dat boven de belastingvrije voet ligt en dan wordt er van haar gevraagd, dat ze behalve inkomstenbelasting ook premie gaat betalen voor de volksverzekeringen. In het algemeen doet ze dat niet en dan werkt ze dus 'zwart'. Ze vindt alleen de ziektekostenverzekering belangrijk en ze is bij haar man in het ziekenfonds meeverzekerd. En die man steunt haar geheel in die houding want hij krijgt de aanslag van de tweeverdienersbelasting. Deze situatie is niet ideaal, vooral niet omdat deze vrouwen geen kans krijgen om een eigen pensioen op te bouwen, maar we zullen andere wegen moeten zoeken om een oplossing te vinden voor dit probleem.

    • H. Verwey-Jonker