Groot-Mufti helpt 'afvallige' Abu Zeid

KAIRO, 26 MAART. De Groot-Mufti van Egypte is een Egyptische hoogleraar te hulp geschoten die vorig jaar door een rechtbank als afvallige is bestempeld en is opgedragen van zijn vrouw te scheiden. Volgens de Groot-Mufti, sjeik Mohammed Tantawi, de hoogste islamitische rechtsgeleerde van het land, kan professor Nasr Abu Zeid niet tot afvallige worden verklaard als hij zichzelf als moslim beschouwt. De uitspraak van de Groot-Mufti, op verzoek van de openbare aanklager, werd gisteren in de Egyptische kranten afgedrukt.

Abu Zeid werd in juni door een civiele rechtbank veroordeeld wegens zijn taalkundige analyse van de Koran. Volgens de rechter - en Abu Zeids fundamentalistische aanklagers - had Abu Zeid in zijn boek het goddelijk origine van de Koran ter discussie gesteld en was hij dus een ongelovige. Hij kreeg opdracht van zijn vrouw te scheiden omdat een islamitische vrouw niet buiten het geloof mag trouwen. De Groot-Mufti deed geen uitspraak over het karakter van Abu Zeids boek. Volgens hem dient er een grondige discussie met Abu Zeid worden gevoerd over al zijn geschriften.

Gisteren diende Abu Zeids zaak in hoger beroep. De rechtbank verdaagde de zitting tot 22 april. Professor Abu Zeid leeft tegenwoordig om veiligheidsredenen in Nederland. (AP, Reuter)