Comité vandaag opnieuw bijeen; Major eist einde verbod vleesexport

BRUSSEL/LONDEN, 26 MAART. De Britse regering heeft woedend gereageerd op het besluit van de Europese Unie (EU) om voor onbepaalde tijd alle uitvoer van rundvlees uit Groot-Brittannië te verbieden.

Onder druk van premier Major is het Permanent Veterinair Comité op verzoek van voorzitter Santer van de Europese Commissie vanochtend wederom bijeengekomen.

De maatregel werd gisteren aangekondigd na afloop van een bijeenkomst van het Veterinair Comité, waarin zowel de Commissie als vertegenwoordigers van de vijftien lidstaten zitten. Europees commissaris Franz Fischler (Landbouw) zei na afloop dat een totaal verbod nodig is om verspreiding van de gekke-koeienziekte (BSE) te voorkomen en om het consumentenvertrouwen in het eten van rundvlees uit de andere EU-lidstaten te herstellen. De Britse premier Major heeft daarop contact opgenomen met Santer om er op aan te dringen dat het comité vandaag opnieuw bijeen zou komen teneinde het besluit nogmaals te overwegen.

Major zei verbijsterd te zijn over het voornemen van Brussel. Een delegatie van Britse wetenschappers zou de veterinaire commissie er vandaag van proberen te overtuigen dat het eten van Brits rundvlees wel degelijk veilig is. De Commissie heeft niet eens de bevoegdheid om een mondiaal exportverbod af te kondigen, stelt Londen. Minister Stephen Dorrell (Volksgezondheid) vindt dat zo'n maatregel volstrekt 'ongerechtvaardigd en onwetenschappelijk' is. De Britten verwijten de Europese partners dat ze hun nationale markten van paniek proberen te vrijwaren door Groot-Brittannië te behandelen als een 'paria'.

Een exportverbod zou niet alleen de Britse boeren treffen maar ook de vleesindustrie, de zuivelindustrie, de voedingsindustrie en zelfs een aantal farmaceutische bedrijven. Bijprodukten van rundvlees worden onder meer verwerkt in soepen, kaas, koekjes, ijs en chocola. Snoepgoed zoals kauwgum bevat gelatine dat van beendermeel gemaakt is. Ook bij de produktie van honden- en kattenvoer en een aantal geneesmiddelen en cosmetica worden restprodukten van rundvee gebruikt.

De suggestie van staatssecretaris Douglas Hogg (Landbouw) om het vertrouwen in het Britse rundvlees te herstellen door een deel van de Britse veestapel te vernietigen heeft het gistermorgen in het kabinet niet gehaald. De regering deinsde terug voor de kosten, die worden geraamd op minimaal vijf miljard pond. Daarbij komt dat voor massale slachting geen enkele ratio bestaat, besloot de regering op basis van het advies van een onafhankelijke wetenschappelijke commissie. Na tweedaags beraad in het weekeinde was die commissie tot de slotsom gekomen dat aanvullende maatregelen niet noodzakelijk waren na de al genomen veiligheidsvoorzieningen.

Pag. 14: Britse handel rundvlees valt vrijwel stil

De Britse handel in rundvlees is vrijwel stilgevallen. Een aantal slachthuizen en vleesverwerkers heeft al ontslagen aangekondigd. De aandelenkoersen van beursgenoteerde vlees- en zuivelbedrijven zijn sinds vorige week gemiddeld met een kwart gedaald. De Britse export van rundvlees bedroeg vorig jaar ruim 500 miljoen pond, circa 1,3 miljard gulden.

Binnen het Permanent Veterinair Comité dat zich gisteren in Brussel boog over de BSE-problematiek verzette alleen de Britse vertegenwoordiger zich tegen het uitvoerverbod. Binnen de Commissie zijn ook de twee Britse leden, de conservatief sir Leon Brittan en de socialist Neil Kinnock, tegen het verbod. Daarom zal morgen een formele stemming moeten worden gehouden, waarna de maatregel van kracht kan worden.

Door het ingrijpen van de Europese Unie mogen niet langer levende runderen (inclusief kalveren), rundvlees, maar ook embryo's en sperma worden uitgevoerd. Ook produkten die zijn samengesteld op basis van rundvlees vallen onder de maatregel, evenals bepaalde medische, farmaceutische en cosmetische produkten.

Het besluit om zo hard in te grijpen is mede genomen doordat de verantwoordelijke Britse autoriteiten er de afgelopen dagen niet in zijn geslaagd de veterinaire deskundigen in Brussel ervan te overtuigen dat de Britten het BSE-probleem onder controle hebben. Het wantrouwen blijkt onder andere uit de eis dat de Britse autoriteiten de Commissie in het vervolg elke veertien dagen op de hoogte stellen van hun vordering bij de bestrijding BSE. De Commissie zelf heeft een groep van deskundigen, onder leiding van de Zwitserse veterinaire hoogleraar professor Weismann, gevraagd om verder wetenschappelijk onderzoek te doen naar het mogelijke verband tussen BSE en de voor de mens dodelijke hersensyndroom Creutzfeldt-Jakob.

Fischler benadrukte gisteren, dat niet de Commissie maar de Britten zelf berichten de wereld in hebben gestuurd over de mogelijke noodzaak massaal koeien te slachten. Om een zo vergaande maatregel te nemen, moet er wel een zekere wetenschappelijke grondslag zijn, aldus Fischler. De bedoeling van het exportverbod is juist om het probleem te 'lokaliseren' en daarmee tijd te winnen om meer wetenschappelijk inzicht te krijgen in de problematiek en mogelijke risco's, zo betoogde Fischler.

De 'normale' subsidieregeling zijn van toepassing, zoals het in opslag (interventie) nemen van rundvlees (alleen van mannelijke dieren) als de prijzen gedurende een bepaalde periode onder minimumniveau komen.