Boeren op de veemarkt wachten af

DOETINCHEM, 26 MAART. Een smartelijk loeien galmt over het veemarktterrein. In lange rijen staan koeien aan de hekken gebonden. Boeren porren met wandelstokken in de beesten om de kwaliteit te bepalen en doen een bod. Het onderhandelen is begonnen.

Er heerst een merkwaardige stemming op de Doetinchemse veemarkt deze dinsdagmorgen. Het gesprek van de dag is natuurlijk het exportverbod dat de Europese Unie uitvaardigde voor Brits rundvlees. Overal staan groepjes mannen te praten over het besluit, de een beter op de hoogte van de laatste ontwikkelingen dan de ander. Toch belemmeren de gesprekken de handel niet. Net zoals gisteren op de veemarkt in Utrecht, zijn in Doetinchem de prijzen voor de koeien hoger dan normaal. “De handel loopt vlot”, zegt handelaar Wesseling uit Ruurlo, “ik schat dat we tussen de vijftig en honderd gulden meer betaald krijgen voor een koe van 1500 gulden.” Andere handelaren bevestigen de trend. “We krijgen zo'n twintig cent per kilo meer, omgerekend ongeveer vijftig gulden per koe”, zegt handelaar Plante.

De veemarkt in Doetinchem is, na Zwolle, Den Bosch, Leeuwarden en Leiden, de vijfde in grootte van Nederland. Normaal gesproken worden er op dinsdagochtend zo'n 1200 runderen verhandeld. Deze dinsdagochtend wordt dat aantal niet gehaald.

“De handel is wel goed, maar de boeren wachten over het algemeen toch wat meer dan anders af”, aldus Wesseling. “Ze gaan er van uit dat ze met de huidige prijzen teveel moeten betalen. En de boeren die verkopen, wachten af omdat ze eerst willen weten of de veestapel in Engeland daadwerkelijk geslacht moet worden. Dan kunnen ze meer voor hun vee krijgen, denken ze.”

Berichten in de pers dat Nederlands rundvlees tot vijftig cent per kilo duurder wordt, heeft de handel geen goed gedaan. Plante: “De boer die verkoopt, verwacht dat zijn handelaar die vijftig cent ook betaalt. Maar die handelaar moet nog maar afwachten wat hij krijgt per kilo. Vijftig cent halen we in ieder geval beslist niet. ” Plante is van mening dat de consument niets zal merken van die hogere prijzen. Daarvoor is de prijsverhoging te klein, meent hij.

Handelaren en boeren zijn het er in Doetinchem over eens dat de affaire in Groot-Brittannië de vleesindustrie geen goed doet. “Het imago krijgt zo weer een knauw”, zegt een oudere boer in overall. “En we moeten maar afwachten hoe de mensen er op reageren.” Ook het vooruitzicht dat de collega's in Engeland de veestapel moet slachten, ontmoet weinig blijde gezichten. “Dat is toch vreselijk voor die mensen? Zomaar ineens al je beesten kwijt!”, zegt de boer.

In café-restaurant De Veemarkt, met uitzicht op het marktterrein, zit boer annex handelaar Rexwinkel uit Dinxperlo om zeven uur 's ochtends al aan de eerste brandewijn met suiker. Hij praat met twee boeren uit Aalten over de ontwikkelingen in Engeland. Op de stamtafel in het café, waar de meeste boeren en handelaren zich na gedane zaken terugtrekken, ligt een regionale krant met het nieuws van het exportverbod. Rexwinkel vindt het allemaal 'grote flauwekul'. “Alsof er iets met dat vlees aan de hand zou zijn”, zegt hij boos. “Overdreven allemaal, politiek gedoe.”

Boer Obbink uit Aalten meent echter dat de Engelsen niet anders kunnen dan een deel van de veestapel slachten. “Je hebt met mensen te maken, dan moet je als overheid wel maatregelen nemen. De Engelse overheid weet natuurlijk ook alles van de macht van het stemhokje.” Obbink stoort zich wel aan de beeldvorming. “Ik zag gisteren op televisie een koe met die ziekte. Nou, precies diezelfde koe zag ik twee jaar geleden ook al op tv toen de gekke-koeien-ziekte ook in het nieuws was. Zodra het om dierenziektes gaat, worden we allemaal blijkbaar een beetje raar.” En Rexwinkel, hard: “Hartstikke gek.” In De Veemarkt kijkt niemand op, in het geroezemoes klinken wel meer kreten. Buiten rijden tegen negen uur de eerste vrachtwagens, geladen met koeien, bij de veemarkt weg. De handel is gedaan.

    • André Ritsema