Bewoners dreigen gemeente Maassluis

MAASSLUIS, 26 MAART. De bewoners van de Steendijkpolder geven de gemeente Maassluis tot 9 april de tijd hun schadeclaims wegens bodemverontreiniging af te handelen. Wanneer zij dan geen bevredigend antwoord hebben, spannen de bewoners een kort geding aan. De Hoge Raad veroordeelde Maassluis in 1992 tot het betalen van schadeloosstelling, maar dat is nog niet gebeurd.