Autodelen

Een reactie op artikel ('Campagne moet 'deelauto' populair maken' (15 maart). Autodelen is niet zomaar gedeeld autogebruik: er moet onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende soorten gedeeld autogebruik: er is Autodelen, Call-a-car, Auto-op-afroep en verschillende aanbiedingen van reguliere autoverhuurbedrijven.

Bij Autodelen staan de auto's op straat op speciaal daartoe uitgeruste parkeerplaatsen. Mensen die deelnemen aan autodelen, ontvangen een kluissleutel nemen de autosleutel uit die kluis, en kunnen wanneer ze maar willen een auto meenemen (24 uur per dag, zeven dagen per week) ook voor korte ritten op zondagmorgen. Gemiddeld vijftien mensen maken gebruik van één auto, een parkeerplaats is gegarandeerd. Men betaalt achteraf wat men daadwerkelijk heeft gereden.

Wij zijn het met de redacteur eens dat autodelen niet hetzelfde is als carpoolen. Maar autodelen is in tegenstelling tot andere vormen van gedeeld autogebruik met veel enthousiasme ontvangen (zowel in Amsterdam als daarbuiten) en groeit snel. Dit jaar nog volgen uitbreidingen in Amsterdam zelf, maar ook in den lande: zo'n 30 gemeenten zullen worden voorzien van deze zo gebruiks- en milieuvriendelijke manier van autorijden. Andere vormen van gedeeld autogebruik, zoals die worden vertegenwoordigd door de Stichting voor gedeeld autogebruik, verkeren inderdaad in een zieltogende omstandigheid.

Helaas was de woordvoerder van genoemde stichting niet goed op de hoogte wat en hoe succesvol autodelen is. Wij zijn het dan ook niet met hem eens en zitten bepaald niet te wachten op een landelijke campagne.

    • Ben Bosboom
    • Autodelen Nederland