Actiegroepen (1)

De conclusie van C. Klop en K. Groenveld 'Politicus moet zich minder aantrekken van actiegroep' (15 maart), maakt eens temeer duidelijk hoe hard wij aan een revolutie toe zijn. De representatieve democratie die zogenaamd de verzorgingsstaat bestuurt en beheerst komt nu pas toe aan dit soort openbare constateringen, terwijl er in 1981 al onder andere door Van Putten voor werd gewaarschuwd dat met name actiegroepen / belangengroepen onherstelbare schade aan de bestaande economische en politieke orde hebben toegebracht.

Het groepsegoïsme dat zich in belangengroepen manifesteert kan en hoeft niet te worden gestopt. Zij zullen zich aanpassen en overgaan tot een herstel van structuren in de particuliere sfeer.

Het is van groot belang dat nu naar buiten wordt gebracht dat de maatschappij, die zich is gaan gedragen als een samenspel van afhankelijke subjecten, nu zal moeten accepteren dat de disciplinerende werking van de latent aanwezige machtsstructuren zal worden opgevoerd. Alleen de maatschappij waarschuwen dat het water aan het gangboord staat heeft weinig zin.

    • H.A. van der Ven