Vinder eerste kievitsei vergat verplichte kaart

LEEUWARDEN, 25 MAART. De geroutineerde eierzoeker en vogelwachter C. Faber uit Hindeloopen kan zichzelf wel voor de kop slaan. Gistermiddag omstreeks twee uur vond hij het eerste kievitsei van Friesland, maar zijn vondst is ongeldig. Faber had vergeten de wettelijk verplichte eierzoekkaart aan te vragen.

De Hindelooper meldde het eerste ei, volgens de procedure, bij de burgemeester van Nijefurd, G. de Vries-Hommes. Zij op haar beurt belde het kabinet van de commissaris der koningin. Het eitje werd onderworpen aan de echtheidsproef en alles werd in gereedheid gebracht voor de overhandiging op het Leeuwarder provinciehuis. “Het eitje zag er perfect uit”, aldus G. Sandberg van het kabinet van de commissaris.

Maar Faber, die al jaren lid is van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW), had vergeten zijn 'aaisykerskaart' voor dit jaar aan te vragen. Het eitje was wel echt, maar de vondst illegaal. In feite was Faber in overtreding en had hij een boete opgelegd kunnen krijgen van honderd gulden. De kaart is sinds drie jaar verplicht voor eierzoekers en wordt door de BFVW beschouwd als een middel om malafide eierzoekers te weren. “Ik ben knap gefrustreerd”, aldus Faber, “ik doe al jaren aan nazorg, maar heb er nooit bij stil gestaan die kaart aan te vragen.”

Hij heeft echter goede hoop alsnog aanspraak te kunnen maken op de eretitel “eerste vinder”. Als een haas vulde hij het formulier in om de kaart alsnog aan te vragen. “Ik heb die kievit op het oog en weet precies waar ze haar nest heeft. Als ik geluk heb, kan ik nog de eerste zijn. Ik moet nog zien of een ander me voor is.”

In Friesland is de aanbieding van het eerste kievitsei een jarenlange traditie. De vinder krijgt een oorkonde en 25 gulden uit eigen zak van de commissaris der koningin. Maar het meest begeerd is de 'sulveren ljip' (de zilveren kievit), een bokaaltje dat sinds 1968 jaarlijks door de Leeuwarder Courant beschikbaar wordt gesteld. In Friesland zijn de meeste 'aaisykers' fervente vogelwachters. Na het eierzoeken wijden ze zich aan de nazorg, door markeringsstokken en beschermers rond nesten van weidevogels te plaatsen.