'Politie moet ingrijpen bij mishandeling'

ROTTERDAM, 25 MAART. Mannen die hun vrouw mishandelen moeten sneller strafrechtelijk worden vervolgd. De politie heeft nog te vaak de neiging om bij mishandeling bemiddelend op te treden, waardoor wel het incident zelf, maar niet de oorzaak van het probleem wordt opgelost.

Dit is de conclusie van een onderzoek naar vrouwenmishandeling en de rol van de politie daarbij. Vandaag is het bijbehorende boek 'Vrouwenmishandeling, een zorg voor de politie' verschenen, een praktijkgerichte handleiding voor agenten die te maken hebben met gewelddelicten in de relatiesfeer.

Volgens E. van der End, coördinator van het onderzoek, was het hard nodig dat er een dergelijke handleiding verscheen. “Agenten weten niet hoe ze op moeten treden bij vrouwenmishandeling. Als er melding wordt gemaakt van mishandeling, gaan ze kijken en zorgen dat het weer rustig wordt. Het desbetreffende incident wordt opgelost, maar het is ook de taak van de politie te zorgen dat de vicieuze cirkel van geweld wordt doorbroken. Het blijft zelden bij één incident, mishandeling is meestal een jarenlang proces.”

Het boek is geschreven op basis van ervaringen uit de praktijk. Drie jaar lang onderhielden Th. Evers, hoofdagent van de Utrechtse politie, en Van der End, uitvoerders van het onderzoek, contact met dertig Utrechtse agenten die in hun werk te maken hadden met mishandeling. Hun reacties zijn onder de loep genomen om er achter te komen wat er niet goed gaat en hoe dat verbeterd kan worden.

Van der End geeft een voorbeeld. “Er kwam laatst een melding binnen van mensen die lawaai hoorden bij hun buren. Agenten gingen er heen en troffen een vrouw aan die was mishandeld. Zij susten de zaak en rapporteerden het als burengerucht. Vrouwen hebben dan niet het idee dat hun situatie serieus wordt genomen. Bovendien gaat de geweldpleger vrijuit, terwijl hij wel iets strafbaars doet.”

Het is geen onwil van de politieambtenaren, stellen Evers en Van der End voorop. Het is onbegrip en geloof in mythes over mishandeling. Mythes die zij in het boek proberen te ontkrachten. Van der End: “Veel agenten redeneren in de trant van 'overal valt wel eens een klap'. Of ze zien mishandeling als een privéprobleem waarmee zij zich verder niet mogen bemoeien. Maar de politie moet zorgen voor veiligheid, ook binnenshuis.”

De onderzoekers merkten op dat agenten het gedrag van de agressor nogal eens vergoelijken. De vrouw zou de klappen misschien hebben uitgelokt, de man hebben gedreven tot geweld. Maar dat is onzin, zegt Van der End. “Er is geen enkel excuus voor het mishandelen van de partner.”

Het belangrijkste dat moet veranderen is, volgens Van der End, de houding van agenten tegenover beide partners. “De vrouw moet duidelijk worden gemaakt dat de politie er voor haar is, als zij een einde wil maken aan de mishandelingen. Bovendien moet de agressor goed worden verteld dat hij fout bezig is, dat hij zich strafbaar maakt en kan worden vervolgd.”