Nederland dringt aan op importstop; Brits vlees in EU

DEN HAAG, 25 MAART. Minister Van Aartsen (Landbouw) vindt dat de Europese Commissie een verbod moet instellen voor de invoer van Brits rundvee en rundvlees. De Britten moeten volgens de minister eerst in eigen land 'orde op zaken stellen' voordat het vlees weer wordt toegelaten op de Nederlandse markt. Dit zei Van Aartsen afgelopen zaterdag tijdens een VVD-bijeenkomst.

Nederland kondigde vorige week donderdag al beperkende maatregelen af voor de invoer van het Britse rundvlees, nadat de Britse regering de resultaten van een onderzoek bekend had gemaakt waarin een relatie werd gelegd tussen tien sterfgevallen als gevolg van de ziekte Creutzfeldt-Jacob en de gekke-koeienziekte (BSE).

Het Permanent Veterinair Comité praat vandaag in Brussel over de kwestie. De vijftien lidstaten van de Europese Unie moeten gezamenlijk bespreken welke maatregelen nodig zullen zijn. De zaak zal mogelijk moeten worden voorgelegd aan de Europese Landbouwraad voordat een besluit wordt genomen. Daarin zijn de ministers van Landbouw van de verschillende lidstaten vertegenwoordigd.

De Britten moeten volgens Van Aartsen een duidelijke scheiding maken tussen de bedrijven die mogelijk besmet zijn met de gekke-koeienziekte en de bedrijven die absoluut BSE-vrij zijn. Wanneer die scheiding is aangebracht wil Van Aartsen praten over voorwaarden waaronder het Britse vlees weer op de Nederlandse markt mag.

Het invoerverbod moet er voor zorgen dat de Nederlandse consument niet het risico loopt besmet rundvlees te eten. De beperkende maatregelen die tot nu toe zijn getroffen gelden zowel voor vlees als voor levende runderen. Het rundvlees afkomstig uit Groot-Brittannië moet worden opgeslagen totdat een nader besluit wordt genomen. Britse kalveren mogen niet meer worden geslacht.

Het Produktschap voor Vee en Vlees vindt de uitlatingen van minister Van Aartsen “wat aan de vroege kant”. “Van Aartsen had beter eerst even kunnen wachten totdat het overleg in Brussel is afgerond voordat hij zegt dat er een importverbod moet worden afgekondigd”, aldus een woordvoerder van het produktschap. Een importverbod op rundvee en rundvlees is volgens het produktschap niet nadelig voor de Nederlandse boeren. Als kalveren onder zo'n verbod komen te vallen zou dat wel nadelige gevolgen hebben. Nederland slacht jaarlijks ongeveer honderdduidend kalveren uit Groot-Brittannië.

Vanaf vrijdag hebben ruim drieduizend mensen het informatienummer van Postbus 51 gebeld om informatie te vragen over de gekke-koeienziekte. De bellers wordt aangeraden om rundvlees dat uit Groot-Brittannië komt te mijden.