L'EXPRESS

Vier jaar geleden sloot de leiding van de Russische staatsarchieven een contract met de Amerikaanse Hoover Foundation over exploitatie van haar bezit, dat van zo bijzondere betekenis is voor historisch onderzoek naar het Sovjet-communisme. Begin dit jaar werd de overeenkomst opgezegd, nadat archivarissen hun nood hadden geklaagd over “de verkwanseling van ons historische erfgoed”. Het Franse weekblad L'Express wijdt zijn omslagverhaal aan de lotgevallen van het opzienbarende contract, de chronische geldzorgen van het 78 miljoen dossierstukken tellende archief en de overweldigende belangstelling ervoor, vooral van onderzoekers uit het buitenland. “Het allerergste is nog dat we ook gedurende lange tijd onze geschiedenis uit het buitenland zullen moeten importeren”, zegt Nikita Ochotin, voorvechter van openstelling van de archieven van de voormalige Sovjet-Unie.