Lega-leider Bossi: 'eigen natie' tegen iedere prijs

ROME, 25 MAART. Luid toegejuicht door ongeveer dertigduizend aanhangers heeft Umberto Bossi, leider van de federalistische partij Lega Nord, gisteren gezegd dat zijn partij “koste wat het kost” zal streven naar zelfbeschikking voor Noord-Italië.

“Vandaag is een natie geboren,” schreeuwde Bossi op een partijbijeenkomst in Pontida. “Afscheiding, afscheiding,” antwoordde het publiek. “Leve Padania.” Padania, afgeleid van de rivier de Po, is het woord dat de Lega gebruikt om Noord-Italië aan te duiden.

In de aanloop naar de verkiezingen van 21 april neemt Bossi een steeds radicaler standpunt in. Na de mislukte pogingen om de Lega te profileren als een centrumpartij, mikt hij nu op de harde kern in het noorden die zo ontevreden is over het slechte functioneren van de Italiaanse staat, dat zij afsplitsing willen. Roma ladrona, il Nord ti abbandona was een van de slogans gisteren: Rome steelt ons geld en daarom laat het Noorden Rome in de steek.

In opiniepeilingen staat de Lega landelijk gezien op ongeveer zes procent. De partij gaat alleen de verkiezingen in en heeft zich niet aan rechts of links willen binden. Samenwerking met het rechtse blok van mediamagnaat Silvio Berlusconi, waarmee de partij twee jaar geleden een verkiezingsalliantie is aangegaan, is uitgesloten nadat Bossi eind 1994 het kabinet-Berlusconi ten val heeft gebracht. Links wilde alleen samenwerken als Bossi zijn radicale koers zou bijstellen.

Hoewel nu al duidelijk is dat de partij aanzienlijk minder parlementsleden zal krijgen dan twee jaar geleden, kan zij de balans naar links of rechts doen doorslaan. In opiniepeilingen houden de twee grote blokken elkaar ongeveer in evenwicht en krijgt geen van beide een duidelijke meerderheid. Steun van de Lega kan beslissend zijn om te kunnen regeren.

“Wij claimen het onvervreemdbare recht op onafhankelijkheid van Padania, dat door democratische keuzes moet worden verworven,” zei Bossi. Hij herhaalde zijn dreigement hierover een referendum te organiseren. “Of de natie Padania binnen de Italiaanse staat blijft, hangt alleen af van de transformatie van deze staat in federale zin.”

Hij liet de verzamelde menigte bij acclamatie een “politieke grondwet van de volkeren van het Noorden” goedkeuren. Deze 'grondwet' heeft dezelfde status als het 'parlement' van het Noorden dat de Lega eens per maand bijeenroept in Mantua. Dan vergaderen de parlementsleden, de Europarlementariërs en een aantal bestuursleden en burgemeesters van de Lega.

Niet alle Legaleiders steunen de verharding in het standpunt van Bossi. Lega-lid Irene Pivetti, de voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden, slaagde erin een amendement te laten opnemen in de 'grondwet' dat erop neerkomt dat de parlementariërs van de Lega zullen werken binnen het kader van de Italiaanse grondwet. Bossi wuifde dat weg als onbetekenend, maar op het overleg tussen Legaleiders gisteren bleek dat behalve Pivetti ook prominente Legaleiders als oud-minister Francesco Speroni en burgemeester van Milaan Marco Formentini bedenkingen hebben tegen de koers van Bossi. Deze heeft echter enorm veel krediet, omdat hij met een vaak grillige koers zijn partij langs allerlei politieke klippen heeft geloodst. En Bossi maakte gisteren duidelijk dat hij geen tegenspraak duldt, geen compromissen zal sluiten. Met een duidelijk sneer naar Pivetti zei hij: “Wie het er niet mee eens is, kan weggaan.”

    • Marc Leijendekker