Kok: Franse president te emotioneel; Chirac eist primaat voor drugsbeleid op

DEN HAAG/PARIJS, 25 MAART. Het conflict tussen Nederland en Frankrijk over het drugsbeleid is verder verscherpt. President Chirac wil Nederland op een volgende Europese top zijn restrictieve drugsbeleid laten opleggen.

Minister-president Kok verweet president Chirac gisteren dat hij “bezeten” is van het onderwerp verdovende middelen.

Chirac schrijft in een artikel dat vanmorgen is gepubliceerd in de krant Libération dat de Europese staatshoofden Nederland moeten dwingen zijn drugsbeleid aan te passen. Nederland wordt niet met name genoemd, maar het is overduidelijk waar het Franse staatshoofd op doelt. In een breed opgezet betoog over de toekomst van Europa schrijft Chirac: “Laten wij eindelijk de handen ineenslaan om een verwoestend kwaad te bestrijden, dat van de drugs. Dat is nu een terrein waarop men niets tastbaars kan doen zonder Europa. Gezien het vrije vervoer van personen hoeft maar één land een lakse wetgeving te hebben om al onze moeite vergeefs te laten zijn. Waarom zouden wij ons niet indenken dat op een volgende Europese top de vijftien staatshoofden en regeringsleiders zich plechtig verplichten een verbod op te leggen aan iedere produktie en de handel in iedere vorm van drugs, zonder enige uitzondering? Dat zou, eindelijk, een sterk signaal zijn, dat Europa gezag en geloofwaardigheid zou teruggeven.”

Kok sprak zich gisteren in het televisieprogramma Buitenhof uit over de “gedrevenheid” van Chirac als het onderwerp ter sprake komt. “Hij is daar dus heel geëmotioneerd over en niet evenwichtig, vind ik.” Het onderwerp verdovende middelen is “eigenlijk niet goed op een redelijke toon met hem bespreekbaar”.

Kok zei “één keer een heel goed gesprek” met Chirac te hebben gehad, maar op het moment dat de camera's gaan draaien wordt het voor Chirac “heel moeilijk om nog in rust” over de problematiek te praten. Dat komt deels door emotie, en deels door “binnenlands-politiek gebruik”. Volgens Kok wordt het Nederlandse beleid vooral aangevallen door de “politieke bovenlaag”, maar lang niet overal in Frankrijk. Kok zei verder dat hij zich “vreselijk” stoort “aan het feit dat Nederland een extreme xtc-pillenproduktie heeft, waardoor we internationaal ook echt bekend staan als een grote producent en exporteur”.

Frankrijk en Nederland hebben al maanden onenigheid over het Nederlandse drugsbeleid en, daaraan gekoppeld, de uitvoering van het Verdrag van Schengen. Dat verdrag moet de personencontroles aan de grenzen afschaffen. Vorige week werd Nederland in een rapport van de Franse senator Masson tot “narco-staat” bestempeld. Binnenkort neemt de Franse regering een officieel standpunt in over het rapport.

In Nederland zullen veel burgemeesters de politie niet laten controleren of coffeeshops de verscherpte norm van vijf gram voor verkoop van softdrugs naleven. Dat heeft de Nijmeegse burgemeester E. d'Hondt, voorzitter van het beraad van korpsbeheerders, zaterdag gezegd. De burgemeesters menen dat die controle onmogelijk is. De verkoopnorm voor softdrugs per klant, nu nog dertig gram, wordt verlaagd om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor drugstoeristen.

Pagina 7: 'Handhaven norm van vijf gram is zaak OM'

d'Hondt meent dat de nieuwe richtlijn niet te handhaven is. De huidige norm van dertig gram is al moeilijk te handhaven, aldus de burgemeester.

Staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken), een van de auteurs van de drugsnota van het kabinet, liet vanmorgen in een reactie weten dat besluiten over opsporing en vervolging inzake verdovende middelen “niet tot de competentie van d'Hondt” behoren, maar tot die van het openbaar ministerie.

Het college van procureurs-generaal, de top van het OM, wil nog niet reageren op de uitlatingen van d'Hondt. De PG's wachten op een opdracht van minister Sorgdrager (Justitie) alvorens het nieuwe beleid uit te voeren. De minister wil geen commentaar geven zolang de Tweede Kamer niet heeft gestemd over de drugsnota. Vorige week werd tijdens de behandeling van de nota wel duidelijk dat een Kamermeerderheid akkoord gaat met de hoofdlijnen van het drugsbeleid dat het kabinet voorstelt.

Het Kamerlid Rabbae (GroenLinks) wil Sorgdrager morgen in de Kamer aanspreken op de handhaafbaarheid van de nieuwe norm. Tijdens het debat van vorige week stelden de Kamerleden De Graaf (D66), Van Oven en Oudkerk (beiden PvdA) het thema al aan de orde. Een adviescommissie van Justitie stelde onlangs dat een verlaging van de verkoopnorm in de grensstreken leidt tot meer overlast en tot een grotere belasting op de beperkte capaciteit van de politie in de grensstreek.

Korthals (VVD) vindt dat praktische twijfels over de handhaafbaarheid er niet toe mogen leiden dat de richtlijn voor de verkoopbeperking niet wordt opgesteld. Hij zei in het weekeinde dat ook fietsendiefstallen door de politie moeilijk kunnen worden opgespoord. Maar dat betekent nog niet, aldus Korthals, dat het feit uit het strafrecht moet worden gehaald.