DIE ZEIT

Na de jongste botsing tussen aanhangers van de verboden Koerdische partij PKK en de politie gingen in de Duitse regeringscoalitie stemmen op om de wettelijke regels voor de uitwijzing van buitenlanders te verscherpen. Hoofdredacteur Robert Leicht van Die Zeit wijst die plannen af. Met de bestaande wetten kan worden volstaan, het schort volgens hem aan de naleving ervan. Wanneer de regering terugdeinst voor de uitzetting van Koerdische wetsovertreders omdat zij in Turkije hun leven niet veilig weten, dan is er maar een uitweg: Bonn moet ervoor zorgen dat Turkije - zoals vorig jaar ook is afgesproken - er borg voor staat dat de uit te wijzen Koerdische geweldplegers, en vervolgens eindelijk ook alle Turkse Koerden, worden bejegend met het minimum aan menselijkheid, dat wil zeggen niet worden gefolterd of vermoord.