De Democraten en het 'grote geld'

In de politiek ligt bijna niets zo gevoelig als het sponsoren van de eigen activiteiten. Dat ondervindt ook D66. De partij houdt het komend weekeinde in Noordwijkerhout al weer het derde zogeheten 'Congres nieuwe stijl'. Twee dagen lang kunnen Democraten in diverse zaaltjes over diverse onderwerpen met elkaar in debat gaan. Voor de broodnodige ontspanning is er zaterdagavond een speciaal programma met cabaret, disco en film.

De films, zo blijkt uit het congresboek, worden aangeboden door het bedrijfsleven. Zo kan Abel vertoond worden dankzij een bijdrage van het Ahold-concern, Disclosure is te danken aan Aeon Computer SOS, en de film Forrest Gump is een gevolg van de de goede gaven van FBTO-verzekeringen. Worden alleen de films gesponsored? Na enig aandringen wil partijvoorlichter Jan-Dirk Sprokkereef kwijt dat elke sponsor goed is voor “een paar duizend gulden” en geeft hij toe dat daar ook een deel van het feest van betaald kan worden. Maar: het inhoudelijke deel en de sponsoring blijven strikt gescheiden.

Zo is het indertijd ook afgeproken toen binnen het hoofdbestuur van D66 een heftige discussie werd gevoerd of sponsoring wel kon worden toegestaan. Maar ja, wanneer houdt het onderscheid op en begint de vermenging. Het lijkt allemaal onschuldig dat FBTO wat geld overmaakt naar D66. Maar dat bedrijf wordt wel geleid door de voormalige penningmeester van de partij, Tom Kok. De man die destijds een grote voorstander was van sponsoring en nu nog in D66 actief is als Congresvoorzitter.

Welk bedrijf wel en welk bedrijf niet, is ook weer zo'n ingewikkelde vraag. Het leek zo'n aardig idee om de VSN-groep te benaderen om de film Speed (een verslag van een spectaculaire busrit) te laten sponsoren. De verenigde streekvervoerders zeiden 'ja', maar dat was lang voordat ze in opspraak raakten wegens de gouden handdrukken. Een zaak waarover D66-Tweede Kamerlid Nicky van 't Riet zich vorige week in het parlement hevig verontwaardigd toonde. “We geven zevenhonderd miljoen gulden subsidie per jaar aan dit bedrijf en dekken daarmee de tekorten af”. Van 't Riet zag pas dit weekeinde toen ze de congrestukken doornam dat hetzelfde VSN ook nog geld naar haar parij overmaakt. Bezwaard voelt ze zich niet. Als lid van het hoofdbestuur was ze al tegen sponsering en ze is het nog steeds.

    • Mark Kranenburg