Dak bezet uit protest tegen prestatiebeurs

GRONINGEN, 25 MAART. Vijftien studenten bezetten sinds gistermiddag half vijf het dak van een van de gebouwen van de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen. Zij protesteren tegen de invoering van de prestatiebeurs, waarover de Eerste Kamer morgen debatteert.

De actievoerders eisen een gesprek met een Eerste-Kamerlid om de “desastreuze gevolgen voor studenten” toe te lichten. Anders blijven ze tot morgenmiddag op het dak zitten. De IBG heeft in overleg met de politie besloten de bezetting toe te laten zolang de werknemers niet worden belemmerd en zich geen gevaarlijke situaties voordoen.

Als de Eerste Kamer morgen akkoord gaat, wordt de prestatiebeurs per 1 september ingevoerd. Studenten krijgen dan nog een lening voor de duur van de studie, meestal vier jaar. De lening wordt pas omgezet in een gift als gebleken is dat de student voldoende studiepunten heeft behaald. Volgens de actievoerders kan de studieschuld voor studenten door de prestatiebeurs oplopen tot 70.000 gulden.

De studenten kwamen het gebouw binnen door een ruit in te gooien. Ze gingen daarna met de lift naar boven en forceerden de deur naar het dak. De toegang is nu gebarricadeerd. De studenten hebben zich warm gehouden door een tent over een ventilatierooster te spannen. De kosten die de IBG wegens de bezetting maakt, onder meer de inzet van extra bewakingspersoneel, worden verhaald op de actievoerders.