BUSINESS WEEK

De Amerikaanse weekbladen hebben de afgelopen weken allemaal aandacht besteed aan de saneringsgolf die door het bedrijfsleven spoelt en die op de arbeidsmarkt zoveel onzekerheid teweegbrengt. Business Week vraagt zich af of het onder managementgoeroes als Peter Drucker en Tom Peters en tal van topmanagers zo populaire uitbesteden van activiteiten ondertussen niet te ver is doorgeschoten. Immers, de resultaten vallen vaak tegen, de afhankelijkheid van kwetsbare toeleveranciers groeit en de cohesie vermindert. “Sommige bedrijven hebben zo veel stafleden weggesaneerd, dat ze alleen nog maar consultants in huis kunnen halen voor de evaluatie en de herziening van zaken die verkeerd zijn gegaan”, aldus een bedrijfsadviseur.