Bijstandtrekker ruimte geven om bij te verdienen

DEN HAAG, 25 MAART. PvdA, D66 en het CDA zijn voorstander van gerichte armoedebestrijding. Zo willen deze drie partijen de bijverdienmogelijkheden voor mensen in de bijstand uitbreiden.

Dit bleek vanochtend uit een debat van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken met de regering over armoedebestrijding in Nederland.

GroenLinks en de Socialistische Partij willen veel verder gaan. GroenLinks wil de bijstand voor mensen die langdurig op een minimum zijn aangewezen met 10 procent verhogen. Financiering vindt plaats door een verdubbeling van de vermogensbelasting (opbrengst achthonderd miljoen gulden). De Socialistische Partij (SP) kwam met een eigen nota over 'Paarse armoede'. De SP wil het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met vijf procent verhogen. Dit kost 3,5 miljard gulden. De SP wil de inkomensmaatregel financieren door de winsten van bedrijven en mensen met hogere inkomens zwaarder te belasten.

De vier grootste partijen wijzen de voorstellen van GroenLinks en de SP af. Fractievoorzitter J. Wallage van de PvdA waarschuwde zondag voor de radio dat het debat over armoede niet moet ontaarden in politiek onhaalbare pogingen elkaar in mededogen te overbieden. Wallage denkt aan meer gerichte maatregelen voor groepen met minimale inkomens die in de knel zitten. Bijvoorbeeld alleenstaande bejaarden die moeten rondkomen van alleen AOW, plus eventueel een pensioentje. Die zouden er volgens Wallage aan het eind van deze kabinetsperiode geen 480, maar 700 tot 800 gulden op vooruit moeten gaan.

Verder wil de PvdA iets extra's doen voor alleenstaande ouders in de bijstand. De door het kabinet voorgestelde vrijlatingsfaciliteit (het niet verrekenen van verworven inkomen met de uitkering) van 275 gulden per maand netto voor alleenstaande ouders met kinderen onder de vijf jaar en mensen die ouder zijn dan 57,5 jaar wil de PvdA uitbreiden. Ook bijstandsmoeders met kinderen ouder dan 5 jaar of met een handicap, die niet in voltijd, maar wel in deeltijd werk kunnen verrichten zouden daar volgens PvdA-woordvoerder S. Noorman-Den Uyl voor in aanmerking moeten komen. De vrijlatingsregeling van minister Melkert komt er op neer dat de eerste 150 gulden per maand vrij mag worden bijverdiend. Daarboven mogen de bijstandstrekkers de helft van de inkomsten houden tot maximaal 275 gulden.

Het CDA wil met name iets extra doen voor mensen die langer dan drie jaar in de bijstand zitten. Voor bijverdienen moeten meer mogeljkheden komen, aldus CDA-Kamerlid A. Doelman-Pel aan het begin van de middag, terwijl ook de buitenschoolse opvang voor bijstandsmoeders met oudere kinderen dient te worden verbeterd.