Ambtenaren willen garanties bij herijking Buitenlandse Zaken

DEN HAAG, 25 MAART. Ambtenaren op Buitenlandse Zaken willen meer garanties van de departementsleiding over de herijkingsoperatie op het departement. Zij vrezen dat de plannen te vaag blijven en dat ze minder snel kunnen worden uitgevoerd dan de departementsleiding wil. Ook zullen er veel meer kosten moeten worden gemaakt om de herijking van het buitenlandse beleid, die tot een enorme reorganisatie op het departement leidt, uit te voeren.

De bonden van de ambtenaren op Buitenlandse Zaken hebben deze week opnieuw een gesprek met secretaris-generaal D.J. van den Berg, die aan het hoofd staat van de operatie. Bijna negentig procent van de geënqueteerden staat min of meer sceptisch tegenover de veranderingen op het ministerie. Bij de herijking werd vorige zomer besloten dat de schotten op het ministerie verdwijnen. Landenbureaus van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken, waarvan Ontwikkelingssamenwerking deel uitmaakt, moeten ineengeschoven worden. Van Economische Zaken komen twintig ambtenaren om de economische belangen van Nederland beter in het beleid te verankeren. Ook wordt er meer gedelegeerd naar posten in het buitenland en moet de communicatie-infrastructuur op het ministerie worden verbeterd.

Amtenaren die door hun bonden gehoord zijn, vrezen dat de departementsleiding te veel haast zet achter de hervormingen. Deze zouden vóór september voltooid moeten zijn, omdat dan de voorbereidingen beginnen voor het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, dat op 1 januari 1997 ingaat. Zij noemen in een intern stuk de rol van minister Van Mierlo, die het gehele beleid moet coördineren, te vaag.

In een reactie zegt een woordvoerder van het ministerie dat “noch het voorzitterschap noch de kwaliteit van de herijking onder het tempo mag leiden”. “Uitstel houdt het gevaar in dat de kans verloren gaat om het politieke en Europese werk, het economische werk en het ontwikkelingswerk in het buitenlandse beleid nog deze kabinetsperiode met elkaar in nauw verband te brengen.”