Agenda

De Tweede Kamer overlegt morgen met staatsecretaris Tommel over zijn voorstel inzake de huren dat vorige week door de Eerste Kamer werd verworpen. Woensdag debatteert de Kamer over de toekomstige structuur en de uitbreiding van de Europese Unie. De Eerste Kamer behandelt de begroting van Volksgezondheid en spreekt met minister Ritzen over invoering van de prestatiebeurs.