Zojuist verschenen

THIJS WÖLTGENS: De nee-zeggers of de politieke gevolgen van het economisch liberalisme

137 blz., Prometheus, ƒ24,90

Een pamflet tegen het neoliberalisme, waarin de schrijver fulmineert tegen het gemak waarmee de Europeanen de verzorgingsstaat opgeven.