Russen nog steeds tegen uitbreiding Navo naar oosten

MOSKOU, 23 MAART. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Warren Chistopher, is er gisteren, net als eerder deze week NAVO secretaris-generaal Javier Solana, niet in geslaagd Rusland te overtuigen van het nut van uitbreiding van de NAVO.

Christopher werd bovendien gekritiseerd in het Russische parlement wegens wat parlementsvoorzitter Gennadi Seleznjov “grove inmenging in Ruslands binnenlandse aangelegenheden” noemde. De Amerikaanse minister had eerder deze week een beslissing van het parlement om de ontbinding van de Sovjet-Unie nietig te verklaren “hoogst onverantwoordelijk” genoemd.

Christopher zelf noemde zijn besprekingen met zijn collega Jevgeni Primakov en president Jeltsin “zeer constructief”. Onderwerp van gesprek waren, behalve de NAVO, wapenbeheersing en het bezoek van president Clinton aan Moskou, half april. Vandaag woont Christopher in Moskou een vergadering bij van de contactgroep van ministers van Buitenlandse Zaken over Bosnië.

De Westerse militaire alliantie heeft twee jaar geleden besloten leden van het voormalige Warschau Pakt toe te laten, zonder overigens een tijdschema te noemen. Rusland verzet zich sindsdien tegen het voornemen, dat door Moskou wordt veroordeeld als een nieuwe deling van Europa.

Primakov heeft eerder deze maand gesuggereerd dat uitgebreide veiligheidsgaranties van zowel Rusland als het Westen aan de Oosteuropese landen hetzelfde effect zou kunnen hebben als wat de NAVO zegt met de uitbreiding te beogen: een vergroting van de stabiliteit.