Moderne Hugenoten

In Moderne Hugenoten (Z, 9 maart) schetst Martijn de Rijk een treurig beeld van hoger opgeleide vluchtelingen op de arbeidsmarkt.

Er is echter ook een andere werkelijkheid. Vanaf 1993 is de Stichting voor Vluchteling-studenten UAF bezig met arbeidsmarkt-toeleiding van vluchtelingen die in Nederland hun hogere opleiding hebben voltooid. Van hen die in 1993 zijn afgestudeerd heeft inmiddels 90 procent een baan. Ruim 80 procent van de afgestudeerden uit '94 hebben een baan, voor de groep van vorig jaar is het 65 procent. Het verschil met het werkloosheidspercentage van 80 zoals De Rijk dit noemt wordt voor een belangrijk deel verklaard uit het feit dat men een Nederlands diploma heeft behaald.

De cijfers illustreren het belang van vervolgonderwijs voor nieuwkomers die moeten inburgeren. De overheid onthoudt echter studiefinanciering aan grote groepen tot ons land toegelaten vluchtelingen.

Het betreft veel jonge, talentvolle mensen wier integratie wordt bemoeilijkt omdat zoals De Rijk het schrijft: “Het kabinet zich concentreert op de ongeschoolden.”

    • K. Bleichrodt