Hogere netto winst voor Rood Technology

Rood Testhouse International heeft vorig jaar een netto winst behaald van bijna 3,7 miljoen gulden. In 1994 was dat 1,3 miljoen gulden. De winst per aandeel groeide van 27 tot 61 cent. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg met 80,8 procent tot 4.253.000 gulden. Voor 1996 verwacht voor 1996 een verdere verbetering van het netto resdultaat waardoor de winst per aandeel verder zal toenemen.

De omzet steeg van 89 miljoen tot 122 miljoen gulden. Met de verkoop van afgeschreven testapparatuur werd een boekwinst behaald van 1,17 miljoen gulden. Het aandeel in het resultaat van de strategische deelnemingen in het Verre Oosten was nagenoeg gelijk aan dat van 1994.