Globalisering (1)

De Aziatische landen produceren goedkoop omdat ze geen of geringe sociale voorzieningen hebben. Dat is een van de redenen waarom wij in Europa onze verzorgingsstaat moeten aanpassen. Op zichzelf is dat niet verkeerd, want zo goed als er misbruik wordt gemaakt van die regelingen, zo goed kan het geheel wel een beetje minder royaal. Maar er zijn grenzen, die we willen handhaven.

Dat kan door op produkten uit goedkope landen invoerrechten te heffen, zodanig dat handelsevenwicht wordt verkregen met het producerende land. Dit is bovendien nog een vorm van ontwikkelingshulp, want die landen krijgen de gelegenheid sociale voorzieningen te creëren tot hun prijzen ongeveer gelijk liggen met de Europese, zodra dat het geval is kunnen zij moeiteloos voldoen aan de voorwaarde van een evenwichtige betalingsbalans.

    • C.J. Koopman