Europa bereid tot compensatie bij slachting Brits vee

BRUSSEL, 23 MAART. De Europese Commissie heeft zich bereid getoond om financieel bij te springen indien de Britse regering zou besluiten tot het massaal slachten van de rundveestapel. Dit heeft Commissievoorzitter Jacques Santer gisteren in Parijs gezegd. De landen van de Europese Unie, behalve Denemarken en Ierland, sloten donderdag en gisteren hun grenzen voor Brits rundvlees na een Brits onderzoek over een mogelijk verband tussen de consumptie van met gekke-koeienziekte (BSE) besmette runderen en het optreden van de voor de mens dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jakob.

Santer zei alle begrip te hebben voor het sluiten van de grenzen en noemde het een “normale reactie”. Het permanent veterinair comité van de Europese Commissie neemt maandag pas officieel een standpunt in over maatregelen tegen besmettingsgevaar door Brits rundvlees. Vooruitlopend op maandag hebben veterinaire deskundigen van de Europese Commissie en uit de lidstaten van de Europese Unie na een reguliere bijeenkomst gisteren voorgesteld runderen op besmette bedrijven in Groot-Brittannië af te maken. De Britse rundveestapel telt ruim elf miljoen dieren.

Volgens de wetenschappers biedt het Britse onderzoek over het verband tussen BSE en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob overigens geen keihard bewijs. Ook wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelden zich gisteren terughoudend op.

Het begrip dat Europese Comissie-voorzitter Santer voor de maatregelen tegen het Britse vlees toonde, contrasteert met de opstelling die ambtenaren van de Europese Commissie hadden ingenomen. Zo verklaarde een woordvoerder van landbouwcommissaris Fischler dat “de EU-lidstaten de Europese wetgeving moeten respecteren”, daarmee implicerend dat het snelle besluit van onder andere Frankrijk om alle rundvlees uit Groot-Brittannië te weren in strijd is met het beginsel van het vrije verkeer van goederen in de EU. Santer zei gisteren in Parijs dat hij nog geen uitspraak wilde doen over de legitimiteit van de Franse stap. Wel zei hij dat de bekendmakingen die in Groot-Brittannië zijn gedaan, van dien aard zijn “dat er bezorgdheid bij een deel van de consumenten” groeit.

Pag.16: Zwitsers vlees geweerd

Zwitserland completeerde gisteren de beslissing van vrijwel alle Europese landen, behoudens Denemarken en Ierland, om een voorlopige invoerstop van Brits rundvlees af te kondigen. Duitsland maakte bekend ook Zwitsers rundvlees te zullen weren. Zwitserland is na Groot-Brittannië het land waar gekke-koeienziekte het meest wordt geconstateerd bij de rundveestapel.

Ook Nieuw-Zeeland, Cyprus, Quatar en Zuid-Afrika hebben gisteren besloten tot een invoerverbod op Brits rundvlees. Canada, de VS en Australië hielden de import van het vlees al geruime tijd tegen. Japan weert het al sinds begin jaren vijftig.

Volgens het EU-verdrag kunnen lidstaten van de EU overigens op eigen houtje besluiten tot het afsluiten van hun grenzen indien zij dat nodig vinden “uit hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid van het leven van personen, dieren of planten etc”. Zo'n beroep op die vrijwaringsclausule wordt dan wel gevolgd door een onderzoek van de Europese Commissie naar de rechtmatigheid ervan. Pikant is in deze zaak dat de Commissie eerder dit jaar een vijftal Duitse deelstaten op de vingers tikte omdat zij hadden besloten om de invoer van rundvlees uit Groot-Brittannië stop te zetten. De Commissie liet de federale regering in Bonn weten dat daarmee de Europese wetgeving werd overtreden. De Duitse regering heeft gisteren aangekondigd dat zij streeft naar de verbod op de handel in Brits rundvlees in de hele EU.

Formeel kan het permanente veterinaire comité aanstaande maandag met gekwalificeerde besluiten tot zo'n gemeenschappelijk ban van Brits rundvlees.

Groot-Brittannië moet ten minste drie andere lidstaten, waarvan één grote, aan zijn zijde vinden om een blokkerende minderheid te vinden.

Maar in Brussel wordt ervan uitgegaan dat zo'n economisch én politiek verstrekkende maatregel niet genomen zal worden zonder een spoedbijeenkomst van de EU-ministers van landbouw. Vanochtend was zo'n vergadering nog niet voorzien.