CID-chef Haarlem bedreigde collega

DEN BOSCH, 23 MAART. Een “politie-kaderlid” heeft de voormalige Amsterdamse IRT-leider J. van Kastel twee jaar geleden gedreigd dat zijn leven op het spel stond als hij de Haarlemse politie niet langer toestond grote partijen drugs op de markt te brengen.

Van Kastel bevestigt de bedreiging vandaag in een vraaggesprek met deze krant maar weigert de naam van de collega te noemen. Volgens justitiële bronnen gaat het om K. Langendoen, de voormalige chef van de Haarlemse Criminele Inlichtingendienst (CID).

Van Kastel zegt dat de bedreiging eind 1993 plaatsvond, kort nadat hij stopzetting had geëist van de IRT-methode van het doorlaten van tienduizenden kilo's softdrugs. Hij werd thuis gebeld en kreeg voorgespiegeld dat de politïele drugshandel hoe dan ook moest doorgaan. “Anders gingen er gekke dingen gebeuren, zou het mis met mij kunnen gaan”, aldus Van Kastel. Hij zegt toen “zeer geschrokken” te zijn van de bedreiging. “Ik heb me afgevraagd: als een politieman al zover is dat hij je zo bedreigt, waar stopt het dan? Zitten vijanden niet alleen buiten maar ook al binnen de politie? Waar is het einde?”

Volgens Van Kastel is de zaak destijds in der minne geschikt door de justitiële autoriteiten in Amsterdam. Bronnen die daarbij betrokken waren, zeggen dat Langendoen verklaarde dat hij in het telefoongesprek met Van Kastel slechts de gevoelens uit het criminele milieu wilde overbrengen. Van Kastel geeft aan dat hij dat “anders - en zeer bedreigend - heeft ervaren”. Langendoen weigert commentaar.

Volgende week wordt het onderzoek van de rijksrecherche gepubliceerd over het doorlaten van drugs door Langendoen en zijn CID-collega Van Vondel. Volgens ingewijden komt daaruit een “gruwelijk” beeld naar voren over de wijze waarop de politie drugshandel heeft bedreven. Eerder werd al bekend dat de enquêtecommissie opsporingsmethoden Langendoen en Van Vondel - het zogenoemde 'koningskoppel' - verdenkt van meineed tijdens de openbare verhoren. Het Haagse openbaar ministerie onderzoekt of er vervolging tegen de twee wordt ingesteld.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus