Chronisch ziek

Op het artikel 'Arts heeft chronische patiënt niets te bieden' in de krant van 18 maart wil ik graag reageren. Ik ben een meisje van 18 jaar oud en heb nu gedurende ongeveer acht jaar ME (myalgische encephalomyelitis, ook wel chronische vermoeidheid genoemd). Ook ik ben door de hele reguliere molen gegaan en ook bij mij is daar nooit wat gevonden. Dat een arts niets met je kan als hij niets vindt, lijkt me logisch, maar dat een arts het daarbij laat en het aanduidt met 'psychisch' lijkt me, in veel gevallen, niet logisch.

Na het reguliere circuit ben ik het alternatieve circuit ingestapt. Warempel werden er daar wel degelijk ziektes, virussen, gebreken, enzovoort bij me ontdekt. Toen vroeg ik mij af waarom het niet tot een overleg kan komen tussen reguliere artsen en alternatieve genezers. Het zou toch fantastisch zijn als een reguliere arts zou doorverwijzen - in plaats van naar de psycholoog - naar een goede alternatieve genezer die hij kent en waar hij mee kan samenwerken.

Omdat ik zoveel ME-patiënten om me heen beter zie worden in het alternatieve circuit, vooral bij het Van Rein Instituut in Alkmaar, denk ik dat zo'n samenwerking al één stap vooruit is!

    • F. Hesselmans