Bridgemaster

Sinds enige tijd is de Nederlandse versie van Bridgemaster op de markt. Het is een bridgeprogramma bestemd voor de PC. Uit dit programma twee afspelproblemen:

1.

Noord

65

432

32

AHVB109

Zuid

A432

AH8765

AH

2

West Noord Oost Zuid

1

pas 2 pas 2

pas 3 pas 6

pas pas pas

West start V. Hoe dient zuid dit slem af te wikkelen?

2.

Noord

98765

AH2

A98

AV

Zuid

AHVB10

V43

HB10

32

West Noord Oost Zuid

1

pas 4SA 1)

pas 5 2)

pas 5SA 3)

pas 6 4)

pas 6 pas pas pas

1) azenvragen, 2) 1 aas, 3) herenvragen, 4) 2 heren

West start B. Hoe dient zuid dit slem af te wikkelen?

Bridgemaster is bedacht en ontwikkeld door de Canadese topspeler en automatiseringsdeskundige, Fred Gitelman. Het programma is al behoorlijk populair in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De Nederlandse bewerking is verzorgd door Koen Gijsman. De Amsterdamse subtopper heeft een jarenlange ervaring met computer-bridge opgebouwd bij het hier te lande bekende programma Eindeloos Bridge.

Laat ik eerst de beperkingen van Bridge Master noemen. Tegenspel en bieden doen wel terzake, maar staan geheel en al ten dienste van het allesomvattende thema: het afspel. Het vermelden van de kwetsbaarheid blijft achterwege. BM is geen programma waarmee je met willekeurig geschudde handjes speelt. Het is dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld Eindeloos Bridge, geen random generator. De spellen zijn van te voren uitgekozen. De selectie van die spellen trouwens, is een van de sterke punten van BM. Op de de basis-diskette staan 150 handen, gerangschikt naar speelniveau. Het niveauschema loopt van 1 (bijna-beginner)

op naar 5 (vergevorderd). BM is om die reden geschikt voor een breed publiek.

Ieder kan op zijn eigen niveau puzzelen. Omdat de indeling van de spellen over de verschillende niveaus goed gekozen is, vormt het programma tevens een ideaal lespakket. De bridge-educatie wordt versterkt door de excellente visualisatie en de heldere uitleg na ieder spel. Bovendien zijn er nog vernuftige extraas. Kijk maar eens bij de oplossing van spel 2.

1.

Noord

65

432

32

AHVB109

West

Oost

B1098

HV7

VB10

9

VB1098

7654

3

87654

Zuid

A432

AH8765

AH

2

Dit eenvoudige spel is ingeschaald op niveau 1. Zuid neemt de ruitenstart, slaat troefaas-heer en speelt troef voor west. Hierna verdwijnen op de klaveren de schoppenverliezers uit de hand.

2.

Noord

98765

AH2

A98

AV

West

Oost

2

43

B10987

65

V32

7654

7654

HB1098

Zuid

AHVB10

V43

HB10

32

Een spel op niveau 3. Van een enigszins gevorderde speler mag je verwachten dat hij dit goed oplost. Hij neemt B, haalt de troeven op, incasseert ook de andere hoge harten en speelt A en V. Oost of west aan slag zal in de ruitenvork moeten spelen of in de dubbelrenonce. Had zuid besloten te snijden op V dan is het spel zo geprogrammeerd dat deze kaart altijd fout zit. Dit, om deze verkeerde speelwijze nog eens extra te accentueren.

Besproken: Bridge Master, een programma voor PC met MS-DOS of MS-Windows, VGA kleurenmonitor en 3,5 inch diskettestation.

Basisdiskette ƒ 99,-, vervolgschijven ƒ 39,95. Distributeur: Hoog Laag Bridgeprodukties 020-6125630. Verkrijgbaar bij boekhandel of speciaalzaak.

    • Jan van Cleeff