Bolkestein: Schmitz faalt met asielbeleid

BUSSUM, 23 MAART. Volgens VVD-leider Bolkestein schiet staatssecretaris Schmitz (Justitie) tekort in de uitvoering van het asielbeleid. “Zij heeft al maanden niets van zich laten horen, terwijl zij toch eind vorig jaar beloofde op korte termijn met oplossingen te komen”, zei Bolkestein vandaag op een partijraad van de VVD in Bussum.

Asielbeleid, zei de VVD-leider, moet streng maar rechtvaardig zijn. “Deze gang van zaken is geen van beide.” Bolkestein hekelde enkele maanden geleden al het asielbeleid van Schmitz. Die slaagt er volgens hem maar niet in de afhandeling van de asielaanvragen te versnellen. “Zeker 12.500 asielzoekers wachten meer dan anderhalf jaar op een besluit over een verblijfsvergunning. Bij de rechter liggen duizenden onbehandelde zaken.” Ook de Ombudsman leverde deze week zware kritiek op de uitvoering van het asielbeleid.

Bolkestein voegde zich tevens in de rij van politici die zich deze week hebben uitgelaten over de ruimte voor lastenverlichting in 1997. Hij stelde zich achter minister Zalm (Financiën) op die zei dat lastenverlichting voor volgend jaar waarschijnlijk onmogelijk is. Volgens Bolkestein moet voorrang worden gegeven aan het terugbrengen van de staatsschuld en de verlaging van het begrotingstekort. Hij keerde zich tegen de wens van de PvdA-fractie enkele honderden miljoenen meer uit te geven aan huursubsidie. Bolkestein noemde de komende begroting van het kabinet “de meest belangrijke begroting voor deze regeerperiode”.

Niet bekend