Wereldwijde boycot wegens ziekte; Verkoop Brits vlees aan banden gelegd

DEN HAAG, 22 MAART. Minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en staatssecretaris Terpstra (VWS) hebben besloten de verkoop van rundvlees uit Groot-Brittannië en de slacht van kalveren uit dat land onmiddellijk aan banden te leggen.

De bewindslieden volgden daarmee Frankrijk, België, Portugal en Zweden. Vanochtend hebben ook Duitsland en Finland de import stilgelegd. Denemarken wacht besluiten uit Brussel af, maar 's lands grootste supermarktketen heeft de verkoop van Brits vlees onmiddellijk gestaakt. Noorwegen importeert al een jaar geen Brits vlees meer. Singapore en Nieuw Zeeland hebben ook een boycot afgekondigd. Verwacht wordt dat meer Aziatisch landen de invoer vanuit Groot-Brittannië zullen staken. Japan, dat relatief de grootste consumentenmarkt heeft, doet dat al sinds 1951.

Duitsland had eerder al gedreigd tot een eenzijdige boycot van Brits rundvlees te zullen overgaan als Brussel niet op de Duitse voorstellen daartoe zou ingaan. Maandag zal de kwestie aan de orde komen in het Permanent Veterinair Comité, waarna de Europese Commissie beslist over eventuele maatregelen. Het Duitse ministerie van landbouw heeft het resultaat daarvan niet willen afwachten.

Gisteravond besloot Albert Heijn met onmiddellijke ingang over te schakelen van het Noordierse Greenfieldsvlees op rundvlees van Nederlandse herkomst, ondanks het feit dat het bedrijf zegt 'over garanties te beschikken dat het Greenfieldsvlees vrij is van BSE'.

Slagers mogen rundvlees dat na gisteren uit Groot-Brittannië is geïmporteerd voorlopig niet verkopen. Kalveren die uit het Verenigd Koninkrijk komen, mogen vanaf vandaag ook niet meer in Nederland worden geslacht.

Frankrijk kondigde gisteren als eerste een importverbod af, nadat de Britse minister van Volksgezondheid, Stephen Dorrell, de resultaten van een onderzoek bekend had gemaakt waarin een relatie werd gelegd tussen tien overlijdensgevallen als gevolg van de ziekte Creutzfeldt-Jakob, die nauw gelieerd is aan de 'gekke-koeienziekte', ofwel bovine spongiforme encephalitis (BSE).

De Nederlandse maatregelen gelden voorlopig totdat in Brussel door de lidstaten van de Europese Unie nadere besluiten worden genomen. Vandaag bespreekt het Wetenschappelijk Veterinair Comité van de Europese Unie de situatie.

Staatssecretaris Terpstra zei gisteren dat het besluit van Nederland gezien moet worden als 'preventieve maatregel'. “Het is onze taak paniek te voorkomen, maar het is ook onze taak om niet onze kop in het zand te steken”, aldus de staatssecretaris. Terpstra ziet geen reden om het Britse rundvlees dat nu al in de winkels ligt eruit te halen. Zo'n maatregel is volgens haar alleen te verdedigen als onomstotelijk vaststaat dat er sprake is van een acuut gevaar voor de volksgezondheid. “Dat is er niet, maar ik zou dit weekeinde maar Nederlands vlees kopen”, aldus de staatssecretaris.

Pag.12: Van Aartsen: 'Absoluut geen BSE in Nederland'

Terpstra en Van Aartsen wijzen er op, dat er geen harde bewijzen zijn voor het risico op het syndroom van Creutzfeldt-Jakob en het eten van met BSE besmet vlees. “Op basis van de huidige gegevens kunnen we daarover geen eenduidig standpunt geven. Daarvoor kennen we de feiten niet goed genoeg”, aldus Terpstra.

Minister Van Aartsen zegt 'absoluut zeker te weten' dat BSE in Nederland niet voorkomt. “Maar”, zo hij gisteren in het televisieprogramma Nova, “Als ik Brit was geweest, had ik al eerder wat gedaan. Het is de taak van de overheid om verantwoordelijkheid te nemen. Wat er exact aan de hand is weten we nog niet, daarom zijn voorzorgsmaatregelen genomen”.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid komt de ziekte van Creutzfeldt-Jakob ongeveer vijftien keer per jaar voor. “Niet is aangetoond dat mensen dat van BSE hebben gekregen, maar we moeten nu alles doen om de risico's zoveel mogelijk te vermijden”, aldus een woordvoerder van het ministerie van VWS.

Vijf Duitse deelstaten kondigden gisteren - los van Bonn - al een importverbod af. De betrokken Duitse ministeries overwegen een importstop op alle producten die met Brits vlees te maken hebben, bijvoorbeeld ook cosmetische en farmaceutische preparaten.

Ook veterinaire en medische deskundigen benadrukken dat er aan Nederlands vlees in elk geval niets mankeert. Ook BSE-specialist drs. B.E.C. Schreuder van het Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid van het ministerie van Landbouw ziet geen gevaar voor de Nederlandse consument. De import- en slachtcontroles in ons land zijn streng. Ook van vlees van Britse kalveren die hier afgemest worden, is volgens Schreuder veilig.