Verdere verbetering van resultaat Sanofi

De netto winst van de Franse onderneming Sanofi (farmaceutische producten, cosmetica en parfums) is vorig jaar (inclusief bijzondere baten en lasten) met 4,6 procent gestegen van 1.505 miljoen tot 1.575 miljoen franc (508 miljoen gulden). Exclusief bijzondere baten en lasten was de netto winststijging 19 procent. Dat komt omdat het netto resultaat in 1994 sterk positief werd beïnvloed door de verkoop van een aantal activiteiten. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg in 1995 met 21 procent tot 3.427 miljoen franc (1,1 miljard gulden).

In Nederland beschikt Sanofi over een marketing- en distributie-organisatie. De winst daarvan bedroeg 1,4 miljoen gulden op een omzet van 57 miljoen gulden.