Vakbond dreigt met looneisen

DEN HAAG, 23 MAART. Als de werkgevers in de metaalindustrie, Philips en Unilever volharden in hun verzet tegen een 36-urige werkweek komen er hogere looneisen. Dit zei CAO-coördinator H. Krul gisteren tijdens de manifestatie “36 uur, kort en goed” van de Industriebond FNV in het RAI Congrescentrum te Amsterdam.

Deze looneis zou dan moeten gelden voor de CAO's die volgend jaar worden afgesloten. Voor dit jaar heeft de grootste vakcentrale, de FNV, de looneis gemaximeerd op 3 procent. Volgend jaar wil Krul geen maximum looneis meer, alleen nog maar een minimum looneis. Afhankelijk van de economische positie van een bedrijfstak of afzonderlijke bedrijven kan de looneis dan variëren. Vice-voorzitter E. Vogelaar van de FNV dreigde woensdag in deze krant al voor dit jaar met een looneis van 4 procent. “Als werkgevers niet bereid zijn de stap naar de 36-urige werkweek te maken”, aldus Vogelaar, “krijgen ze alsnog een initiële looneis van 4 procent voor hun kiezen”. Zij wees daarbij op de “fenomenale winstcijfers” van concerns als Philips en Unilever.

De manifestatie in de RAI was bedoeld om de ongeveer zevenhonderd aanwezige kaderleden te mobiliseren voor “de komende CAO-strijd” (woorden vaan voorzitter B. van der Weg). De aanwezige kaderleden toonden zich echter nog weinig strijdlustig. De 36-urige werkweek is inzet van de Industriebond FNV bij onder meer de grootmetaal, Philips en Unilever, waar dit voorjaar de nieuwe CAO's moeten worden afgesloten. Het verzet van de werkgevers is groot. Philips-onderhandelaar E. de Haas en de voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW A. Rinnooy Kan rekenen voor dat een 36-urige werkweek plus meer loon de loonkosten met 10 procent verhogen. De werkgevers zijn volgens bestuurder Krul dan ook van plan de eis van de 36-urige werkweek “af te kopen” met loonsverhogingen. Dit maakt het voor de bond moeilijk om de leden tot staken te bewegen. Te meer daar in veel bedrijven al in vijf-ploegendienst wordt gewerkt, waarbij de gemiddelde werkweek 33,6 uur bedraagt.

FNV-voorzitter J. Stekelenburg wil dat het kabinet meer steun betuigt aan het streven van de vakbeweging naar een kortere werkweek. Uit onderzoek van de Industriebond onder leden en niet leden in de industrie blijkt dat tweederde voorstander is van een 36-urige werkweek, terwijl 16 procent daartegen is.