Toch deelname van partijen Suriname aan verkiezingen

Het Democratisch Alternatief '91 (DA), de Progressieve Ontwikkelings Alliantie en de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij waren vorige week vrijdag door het centraal hoofdstembureau van de verkiezingen uitgesloten. De reden was dat zij niet zouden hebben voldaan aan de voorwaarde dat hun ledenbestand ten minste een procent van de geregistreerde kiesgerechtigden in Suriname moest zijn. President Venetiaan heeft de ingediende ledenlijsten laten vergelijken met het bestand van het Centraal Bureau Burgerzaken. Daaruit bleek dat de drie politieke organisaties wel voldoen aan de voorwaarde van de een-procent-regeling.

Het hoofdstembureau besloot vorige week de partijen af te wijzen omdat de ledenlijsten onvolledig waren, waardoor de computer van het Centraal Bureau Mechanische Administratie van de Overheid geen bevestiging kon geven van het bestaan van de opgevoerde personen. Het stembureau weigerde de uitgesloten partijen inzage te geven in de lijst van personen die ze van de ledenlijsten had afgevoerd. Volgens Ernie Brunings van de Democratische Partij is er daarom reden tot twijfel over de onafhankelijkheid van het centraal hoofdstembureau en over de onafhankelijkheid van de president. Brunings meent dat het stembureau zijn beslissing onder politieke druk heeft genomen.“Wat moest zijn gebeurd en het Centraal Hoofdstembureau niet heeft gedaan, is een juiste controle”, aldus Brunings.

Venetiaan wilde niet op de twijfel omtrent objectiviteit reageren, aangezien geen van de partijen hem schriftelijk heeft laten weten dat zijn objectiviteit in het geding zou zijn. Hij ziet evenmin reden om onderzoek te laten verrichten naar de objectiviteit en integriteit van het Centraal Hoofdstembureau, omdat de regering daar niet aan twijfelt.