Stellingen

Gegeven de huidige arbeidsmarkt moet het behalen van de doctorstitel eerder beschouwd worden als afsluiting dan als begin van een wetenschappelijke carrière.

M.B. KALSBEEK, Universiteit van Amsterdam De veiligheid van sommige voetbalscheidsrechters in de lagere amateurafdelingen kan verhoogd worden door ze te laten stoppen met fluiten.

H.J.M. HAMERS, Katholieke Universiteit Brabant Het feit dat het gros van de mensen direct na de duinovergang neerploft, doet de stranden voller lijken dan ze in werkelijkheid zijn.

L. BOERRIGTER, Rijksuniversiteit Groningen In het kader van voeding en sport kan gesteld worden dat de elementen goud en zilver belangrijker zijn dan ijzer en zink.

T. VAN VLIET, Universiteit van Amsterdam Als men in een discussie naar argumenten als 'het is een jarenlange gewoonte', 'het is altijd al zo geweest', 'zo is het nou eenmaal', of het is historisch zo gegroeid' moet grijpen dan is men in het algemeen de wanhoop nabij.

L.H. GIELGENS, Rijksuniversiteit Leiden

De soorttypische vraag naar de zin van het bestaan is nauw verwant aan het antwoord op de vraag waarom een hond nooit het requiem van Mozart meekwispelt.

W.H.I.M. DRINKENBURG, Katholieke Universiteit Nijmegen Het begrip in de Nederlandse samenleving voor de Indische veteranen zou aanmerkelijk stijgen indien bepaalde veteranenorganisaties zich over de wandaden van Nederlandse militairen in Indonesië even verontwaardigd zouden tonen als over de daden van Poncke Princen.

J.J. VAN MIERT, Rijksuniversiteit Leiden Geen alcohol drinken, niet roken en macro-biotisch eten is geen garantie voor een lang leven. Het lijkt alleen langer.

J.C.M. TIMMERMANS, Universiteit Twente Goed onderzoek is evenals effectief onderwijs een relatief begrip.

M.G. WEIDE, Rijksuniversiteit Groningen De komst van e-mail heeft de drempel voor communicatie te laag gemaakt.

A. BERKENBOSCH, TU Eindhoven