Oordeel over top CTSV vernietigend

DEN HAAG, 22 MAART. De Leidse hoogleraar M. Rood heeft een vernietigend oordeel uitgesproken over het bestuur van het CTSV, College van Toezicht Sociale Verzekeringen. Staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) heeft gisteren besloten dit bestuur bij de kroon voor ontslag voor te dragen.

Of de drie bestuursleden tot het einde van hun ambtstermijn hun salaris krijgen doorbetaald, staat nog niet vast.

Volgens Rood zijn de drie bestuursleden, de oud-politici D. van Leeuwen (VVD), G.J. van Otterloo (PVDA) en M. van Rooijen (CDA), niet te handhaven. Het bestuur “mist gezag, straalt wantrouwen uit en heeft in korte tijd kans gezien onwerkbare relaties te krijgen”, constateert Rood in zijn gisteren gepubliceerde rapport. Het bestuur heeft deze week zelf al besloten zijn zetels ter beschikking te stellen.

Linschoten heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij een “interim-voorziening” bij het CTSV zal treffen. Rood adviseert hem het bestuur meer op afstand van de organisatie te plaatsen. Nu hebben de bestuursleden een volledige baan. Volgens de hoogleraar moeten zij worden vervangen door één fulltime bestuurder en twee in deeltijd.

Linschoten had Rood advies gevraagd over de al maanden voortslepende crisis bij het CTSV, waar het bestuur zowel met de directie als met de ondernemingsraad overhoop ligt. Het CTSV is belast met het toezicht op de uitvoering van sociale verzekeringen, zoals de WAO, de WW en de AOW.

Met de bestuursleden, die tijdelijk zijn benoemd, is destijds de afspraak gemaakt dat zij in geval van tussentijdse schorsing of ontslag hun bezoldiging tot aan het einde van hun ambtstermijn krijgen doorbetaald, “behoudens in het geval dat het ontslag is te wijten aan eigen schuld of toedoen”.

Linschoten liet gisteren weten dat hij deze rechtspositieregeling wil toepassen. Hij wilde niet zeggen of dit betekent dat de bestuursleden inderdaad hun salaris volledig krijgen doorbetaald; wel dat ze in elk geval niet meer dan dit bedrag, in totaal zo'n 1,8 miljoen gulden, krijgen. Overigens is het bestuur vandaag gewoon aan het werk gegaan. Het trio behandelde vanochtend een agenda van zeventien punten.

Kamerleden uiten in hun reacties op het rapport van Rood kritiek op Linschoten. Schimmel (D66) wijst erop dat de staatssecretaris verantwoordelijk is voor de benoeming van de bestuursleden. Ze meent dat de hij de situatie bij het CTSV heeft onderschat.