Onderwijsbanen onbezet door CAO

AMSTERDAM, 22 MAART. Ruim 800 banen in het voortgezet- en basisonderwijs blijven dit schooljaar onbezet als gevolg van een CAO-verplichting om in tweederde van de vacatures die vrijkomen door arbeidstijdverkorting en seniorenverlof een ontslagen leraar met wachtgeld te benoemen.

Dit schrijft Het Schoolblad, het ledenblad van de grootste onderwijsbond ABOP. Het blad heeft het aantal openstaande vacatures achterhaald door de maandelijkse overzichten van vacatures van het ministerie van Onderwijs op een rij te zetten. Schoolbesturen zeggen geen kans te zien een werkloze leraar op de openstaande vacatures te benoemen vanwege een verkeerde bevoegdheid, een te groot of juist te gering aantal uren dat voor de wachtgelder niet te combineren valt met lestaken op een andere school, en roosterproblemen.

Dit schooljaar blijft volgens het Schoolblad omstreeks 60 miljoen gulden aan salaris voor personeel onbesteed liggen. Dat komt in het basisonderwijs neer op 250 onbezette banen, in het speciaal onderwijs op bijna 100 banen, en in het voortgezet onderwijs op omstreeks 500 banen. Vanwege de niet te vervullen vacatures zagen sommige scholen dit schooljaar zich genoodzaakt hun klassen te vergroten.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs liet vanochtend weten dat het departement weinig te verwijten valt. “Het is een CAO-afspraak, de scholen laten geld bij ons liggen. Zij verzuimen dat geld te benutten, wij pakken het hen niet af.” De woordvoerder verwacht dat een in september te verschijnen onderzoek naar wachtgeldproblemen in het gehele onderwijs meer duidelijkheid geeft over de problemen van de openstaande vacatures.

Komend schooljaar zullen naar verwachting van de schoolbesturen nog meer banen open komen te staan. Dat wijten ze aan strengere regels voor herbezetting die sinds 1 januari gelden en waarmee de onderwijsbonden hebben ingestemd. De belangrijkste aanscherping is dat schoolbesturen moeten aantonen dat leraren die ze willen benoemen minstens een maand een wachtgelduitkering hebben gehad en nog recht hebben op een vervolguitkering van minimaal een half jaar.

Tot verbazing van de schoolbesturen gingen de vakbonden met de strengere regels akkoord tijdens de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Maar volgens ABOP-bestuurder T. Rolvink gebeurde dit omdat anders de 38-urige werkweek niet kon worden ingevoerd. Het idee was dat die kon worden betaald met het uitkeringsgeld van wachtgelders die weer aan het werk zouden gaan.

Rolvink noemt de onbezette vacatures echter een groot probleem. Het onderwerp staat hoog genoteerd op de agenda van de komende onderhandelingen over een nieuwe CAO, aldus de vakbondsbestuurder. Hij dringt aan op een “zeer degelijke analyse” van het probleem.