'Noordafrikanen steeds meer gehaat in Frankrijk'

PARIJS, 22 MAART. In Frankrijk zijn vorig jaar zeven moorden gepleegd uit racistische motieven. Zes van de zeven slachtoffers hadden een Noordafrikaanse achtergrond. Dat blijkt uit het jaarverslag van een nationale commissie voor mensenrechten dat deze week is aangeboden aan premier Alain Juppé.

1995 was daarmee een zwart jaar voor Frankrijk, constateren de auteurs van het rapport. In 1994 werd één racistische moord geregistreerd, in de drie daaraan voorafgaande jaren niet een. Paul Bouchet, voorzitter van de mensenrechtencommissie, constateerde dat de trend naar grotere verdraagzaamheid, die de eerste helft van de jaren negentig kenmerkte, in 1995 is gekeerd.

Bouchet signaleerde een groeiende vreemdelingenhaat jegens Noordafrikanen in brede lagen van de Franse bevolking. Hij baseerde zich daarbij onder andere op opinie-onderzoeken die de comissie liet uitvoeren. In 1995 zei 45 procent van de ondervraagden een antipathie te koesteren jegens mensen afkomstig uit de Maghreb. In 1994 was dat 42 procent en in 1990 slechts 39 procent. Voor het eerst werd vorig jaar ook onderzocht of er een verband bestaat tussen vreemdelingenhaat en het aantal buitenlanders dat in de nabijheid van de ondervraagde woont. In gemeenten waar geen buitenlanders wonen was 76 procent van mening dat er te veel Arabieren in Frankrijk wonen, in gemeenten waar een op de tien inwoners van buitenlandse afkomst is, was 45 procent van de ondervraaden die mening toegedaan.

Het Franse dagblad Libération publiceerde gisteren een zwarte voorpagina om te protesteren tegen de groeiende vreemdelingenhaat. De voorpagina werd meegefinancierd door de Italiaanse modeketen Benetton. “Libération en Benetton werken samen om deze voorpagina tegen het racisme te publiceren”, staat in kleine witte letters in het hart van de pagina. De onderkant van de pagina wordt gesierd door een aantal gekleurde blokjes. De fabrikant van kinderkleding adverteert met de slogan The United Colors of Benetton. (Reuter, AFP)