Netto resultaat Emis neemt met 56 pct toe

De netto winst van het onderzoeksbureau Emis (vroeger InterView) is vorig jaar met 56 procent gestegen tot 2.285.000 gulden. De netto winst per aandeel steeg van 0,69 naar 0,90 gulden, een groei van 30,4 procent. Hierin is het effect begrepen van een uitbreiding van het geplaatste aandelenkapitaal met 19,9 procent.

De bedrijfsopbrengsten stegen met 74 procent van 24,6 miljoen tot 42,9 miljoen gulden, mede als gevolg van de overneming van Demoscopie. De autonome groei bedroeg 22 procent. De toeneming van de bedrijfsopbrengsten was het gevolg van een beperkte groei van het binnenlandse marktonderzoek, waar onder meer een sterke expansie van internationaal marktonderzoek en databankinformatie tegenover stond.

Voorgesteld wordt het dividend te verhogen van 24 tot 31 cent, naar keuze contant of in aandelen.

De voor dit jaar verwachte afzwakking van de economische groei kan de markt voor marketinginformatie beïnvloeden. Door het gevoerde beleid van diversificatie is de conjuncturele gevoeligheid van Emis relatief verminderd. De directie verwacht dan ook dat zowel nettowinst als winst per aandeel in 1996 zullen stijgen.