Nederland protesteert tegen term 'drugsstaat'

PARIJS/DEN HAAG, 22 MAART. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft ambassadeur mr. H. Wynaendts gisteren opdracht gegeven bij de Franse regering het Nederlanse ongenoegen uit te spreken over de “onaanvaardbare kwalificaties” van Nederland als een 'drugsstaat'.

De omschrijving 'drugsstaat' is gebruikt in een advies aan de Franse regering, opgesteld door de senator Paul Masson. Buitenlandse Zaken wil op dit moment niet verder gaan omdat eerst het officiële standpunt van de Franse regering over het advies bekend moet zijn. Dat wordt pas dinsdag verwacht.

Naar aanleiding van het rapport riep een neogaullistische partijgenoot van Masson, Jacques Myard, parlementslid voor Yvelines, op tot een boycot van Nederlandse produkten zoals tulpen en kaas.

Maandag spreekt minister Van Mierlo zijn Franse collega bij de Algemene Raad in Brussel, maar het is onzeker of hij het rapport-Masson dan aan de orde wil stellen omdat het slechts een advies aan de Franse regering is. Vrijdag zijn premier Kok en minister Van Mierlo in Turijn, waar ook president Chirac aanwezig is bij de eerste vergadering van de Intergouvernementele Conferentie van de Europese Unie. Tijdens die conferentie, die maanden gaat duren, komen aanpassingen van het Verdrag van Maastricht aan de orde. In dat verdrag wordt ook grotere samenwerking op justitieel terrein bepleit.

De Nederlandse regering heeft bij herhaling gezegd dat zij haar drugsbeleid niet laat dicteren vanuit het buitenland. Wel erkende minister Van Mierlo gisteren in Delft dat goed nabuurschap ook verplichtingen oplegt, waarbij buitenlandse en binnenlandse politiek “in elkaar overlopen” en de ministers van Buitenlandse Zaken op “de overloop als masseur bij dit proces aanwezig zijn”.

Volgens het gisteren verschenen rapport moet Nederland zonder uitstel aan zijn verdragsverplichtingen voldoen en handel, bezit en export van alle soorten drugs effectief aanpakken. Frankrijk zou, samen met Duitsland en andere buurlanden, Nederland moeten onderwerpen aan een tijdschema, toezicht en een resultaatsverplichting.

Het ruim 100 pagina's tellende rapport, geschreven in opdracht van de regering, is zowel bedoeld om feiten te verzamelen als om het standpunt van de regering te onderbouwen. Sprekend over 'het Hollandse geval' stelt de senator vast dat in de drugsnota die deze week in de Tweede Kamer werd besproken expliciet de rol van Nederland als doorvoerland van drugs wordt erkend en men zich neerlegt bij de betrekkelijke onvermijdelijkheid daarvan. Masson beschrijft hoe de Nederlandse overheid zich heeft vastgemanoeuvreerd tussen verplichtingen op grond van VN- en Europese verdragen enerzijds en het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs en een in Franse ogen zacht vervolgings- en strafbeleid ten aanzien van harddrugs anderzijds.