L. Helmus

L. Helmus is benoemd als Conservator Oude Kunst van het Centraal Museum Utrecht. Helmus, 34 jaar, studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij publiceerde verschillende artikelen over vijftiende-, zestiende- en zeventiendeeeuwse Nederlandse beeldenkunst, waarvoor zij in 1991 de Jan van Gelderprijs ontving. Bovendien maakte Helmus jarenlang deel uit van het bestuur van de Stichting voor Postuniversitair Kunsthistorisch Onderzoek.